UTVIKLING: Onsdag publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) en ny rapport om koronautviklingen i Norge. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
UTVIKLING: Onsdag publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) en ny rapport om koronautviklingen i Norge. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vi må regne med en del smitte også neste halvår

FHI mener vi må være forberedt på smitteutbrudd, flere innleggelser og et større sykefravær utover høsten.

Smittespredningen for covid-19 har vært nedadgående over tid og en vurdering av overvåkingen viser fortsatt en svakt synkende trend.

– Enkelte signaler fra overvåkingen kan indikere en begynnende utflating, skriver FHI i sin ukesrapport for uke 33 og 34.

FHI understreker imidlertid at situasjonen fortsatt er uforutsigbar.

– Det er mulig at covid-19-epidemien vil vokse igjen nå som befolkningen har kommet tilbake til hverdagen etter sommeren. Utover høsten kan eventuelle nye varianter med økt spredningsevne gi nye bølger.

En balansegang

Den siste tiden har færre nye pasienter blitt innlagt på sykehus og på intensivavdelingene med covid-19 som hovedårsak. Antall ukentlige dødsfall har også gått ned siden uke 28.

FHI mener trenden kan snu og ber helseinstitusjoner ha beredskap for flere innleggelser, utbrudd og for større sykefravær.

– Vi vet ikke hva som vil skje utover høsten og vinteren annet enn at viruset fortsatt vil være her. De fleste har nå vært vaksinert to-tre ganger og har hatt sykdommen minst én gang. Det betyr at det er god beskyttelse i befolkningen mot alvorlig sykdom, sier overlege Preben Aavitsland til TV 2.

Beskyttelsen mot å bli smittet varer imidlertid ikke så lenge.

– Vi må regne med en del smitte også neste halvår. Det kan nok håndteres uten noen ekstra tiltak, altså sånn som vi håndterte sommerens bølge, sier Aavitsland.

HÅNDTERING: Overlege Preben Aavitsland tror det vil bli mer smitte til høsten, men ser ikke behovet for å slå det ned med strenge tiltak. Foto: Terje Frøyland / TV 2
HÅNDTERING: Overlege Preben Aavitsland tror det vil bli mer smitte til høsten, men ser ikke behovet for å slå det ned med strenge tiltak. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Han viser til at veien videre blir en balanse mellom befolkningens immunitet og virusets videre utvikling.

– Viruset endrer seg og kan omgå immuniteten noe mer. Befolkningen får mer immunitet ved hver bølge, og da bremses spredningen.

Flere kan få vaksine

Kommunene tilbyr nå fjerde dose til sykehjemsbeboere og alle som er 65 år eller eldre.

– Flere grupper kan snart bli aktuelle, står det i rapporten.

Aavitsland sier at de foreløpig ikke ser behov for at friske personer under 65 år tar en ny oppfriskningsdose.

– Vi vurderer nå hvilke råd vi skal gi til personer under 65 år med underliggende sykdommer som gir dem økt fare for alvorlig forløp hvis de blir smittet, sier overlegen.

Per 28. august er 44 prosent i aldersgruppen 75 år og eldre og 14 prosent blant personer i årene 65 til 74 år vaksinert med fjerde dose.

Økning i andre forkjølelsesvirus

Selv om pandemien er i en roligere fase, er det andre virus som sirkulerer i Norge.

– De siste to ukene har det vært en betydelig økning av enkelte andre forkjølelsesvirus, skriver FHI.

Blant andre virus som trekkes frem i rapporten er rhinovirus, som er en type forkjølelsesvirus. Andelen har økt fra 14 prosent i uke 32 til 23 prosent i uke 34.

Avvitsland understreker at det ikke er noen grunn til bekymring.

– Dette er et velkjent og svært lite farlig virus, så det vekker ingen bekymring. Vi følger likevel med fordi det hjelper oss å tolke årsakene til forkjølelser i befolkningen, sier han.

FHI spør ukentlig et panel i befolkningen, kalt «Symptometer», om de har visse symptomer.

– Dersom tallet øker, kan det være nyttig å vite om det kan skyldes at det går mer rhinovirus der ute, og at det dermed trolig ikke skyldes korona, sier Aavitsland.

Influensaforekomsten er fortsatt stabilt svært lav.