KAN STANSE: Norge stenger ikke grensa ennå, sier regjeringen. De setter inn et politihelikopter som skal bidra til å følge med på hvem som tar seg inn ulovlig. Foto: Snorre Schjønberg/NTB
KAN STANSE: Norge stenger ikke grensa ennå, sier regjeringen. De setter inn et politihelikopter som skal bidra til å følge med på hvem som tar seg inn ulovlig. Foto: Snorre Schjønberg/NTB

– Vi må anta at spioner kommer

Norge øker tilstedeværelsen ved grensa mot Russland og varsler at den kan stenges. – Helt nødvendig, sier redaktør.

– Norge har vært helt nødt til å reagere. Dette var derfor fornuftig, sier redaktør Thomas Nilsen i The Barents Observer Independent.

Avisen følger nordområdene tett. Nilsen sier situasjonen tilsier at det er helt nødvendig å øke tilstedeværelsen på grensen.

Årsaken til at beredskapen øker handler om følgende:

Mobiliseringen i Russland og en mulig utreisenekt for russiske borgere øker risikoen for ulovlig grensepassering på den norsk-russiske grensen utenfor grenseovergangen på Storskog, varsler regjeringen.

Torsdag stengte Finland grensen for russere med turistvisum. Norge har dermed vært – og er fortsatt – det eneste europeiske landet med åpen grense til Russland, ifølge Barents Observerer Independent.

Norge varsler imidlertid at de vil gjøre det raskt «om det skulle bli nødvendig».

TO FAKTORER: Ekspert mener det er to faktorer som avgjør om grensen til Russland blir stengt eller ikke. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2
TO FAKTORER: Ekspert mener det er to faktorer som avgjør om grensen til Russland blir stengt eller ikke. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Ryktene sprer seg

Nilsen mener det er en «fornuftig formulering» å si at grensa kan stenges, fordi det sammenlignet med Finland er svært få ankomster til Norge, og Storskog er den eneste grensestasjonen.

Fredag ettermiddag stasjoneres et politihelikopter med sensorer i Finnmark politidistrikt for å øke beredskapen. Alle som kommer over grensa, «kontrolleres nøye», forsikrer justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Rykter på internett om at Norge fortsatt er det eneste åpne landet for russere med turistvisum, sprer seg fort, sier redaktør Nilsen.

– Det er mange som ønsker å komme seg ut Russland. Det er flere diskusjonsforum på Telegram, og der får veldig mange med seg at Norge fortsatt har en åpen grense. For mange russere handler det om liv og død å komme seg ut, sier redaktøren.

De siste dagene har det også vært et tema om Russland kommer til å stenge grensa for å unngå at russiske menn forlater landet. Dette har blant annet den russiske avisen Meduza meldt. Foreløpig har det ikke skjedd.

Spioner blant oss?

Det at et politihelikopter blir sendt for å følge med Norges 198 kilometer lange grense til Russland, er både fornuftig av beredskapsmessige måter og humanitære årsaker, mener Nilsen.

– Det er naturlig å tenke seg at det blir lett å reise ut av Russland, og det vil være økt fare for at personer tar seg ut i terrenget for å krysse grensa ulovlig, sier han.

– Det er frost om natta og vinteren kommer fort. Det å gå fra Kolahalvøya til Finnmark på denne tiden av året er ikke spesielt lurt, sier redaktøren.

– Frykter regjeringen og politiet at det kan være etterretningsagenter blant russerne som har kommet til Norge den siste uka?

– Jeg håper de frykter det. Vi må anta at det er spioner som kommer. All historie forteller at de opererer på den måten, og det gjelder for så vidt hele Europa, sier Nilsen.

– Norge har blitt mer aktuelt nå, fordi vi er siste landegrense som er delvis åpen, fortsetter han.

KAN STENGE: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier at det kan bli aktuelt å stenge grensen til Russland. Norge er det eneste landet som er åpent for russere. Foto: Aage Aune / TV 2
KAN STENGE: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier at det kan bli aktuelt å stenge grensen til Russland. Norge er det eneste landet som er åpent for russere. Foto: Aage Aune / TV 2

To faktorer avgjør

Det er to faktorer som avgjør om Norge strenger grensen til Russland eller ikke, sier hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, Tom Røseth.

– Omfanget er en faktor, at antallet reisende over grensa blir for stort i forhold til hvor mange Norge kan håndtere, sier Røseth.

Han sier at de fleste av dem som kommer over grensa, skal videre til andre land i Europa.

Den andre faktoren er den politiske vurderingen.

– Hvordan Norge skal forholde seg til russiske menn som blir mobilisert, og hvorvidt grensa skal stenges eller ikke, er et vanskelig politisk dilemma.

ULIKE ARGUMENTER: Tom Røseth sier det er ulike argumenter for og imot en grensestenging. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
ULIKE ARGUMENTER: Tom Røseth sier det er ulike argumenter for og imot en grensestenging. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Røseth forklarer at det er forskjellige argumenter som taler for eller imot en grensestenging.

– Tyskland har jo tatt standpunkt i at det er bedre å akseptere de russiske reisende inn til Europa i stedet for at de blir vervet til russiske styrker. En fordel ved å åpne grensen er å vise sympati med de som tross alt motarbeider det russiske regimet.

– Et argument for grensestenging er jo at de reisende er en god kilde for demonstrasjoner og opposisjon hvis de forblir i Russland, fortsetter han.

Han mener at å tillate at russere kommer kan være en god strategi, fordi de personene som Putin nå mobiliserer langs frontlinja, er jo dårlig motivert og de er ressurssvake.

– Jo mindre mobiliseringsbase Russland har, jo bedre er det. Det er kanskje viktigere enn å la de være i Russland hvor de blir tvunget til å krige, sier Røseth og fortsetter:

– Hvis ryktet går om at det er åpent inn til Norge, kan jo strømmen av reisende øke betraktelig i omfang. Det har vi jo sett, fordi det er veldig få veier ut av Russland for tiden.

– Betyr regjeringens nye beredskapsnivå at de nå frykter at sabotører/spioner tar seg ulovlig over grensa?

– Denne aktiviteten er først og fremst rettet mot russere som vil ut av Russland. Selvfølgelig kan det ikke utelukkes at folk som har onde hensikter som ønsker å krysse grensen. Det er viktig å kontrollere grensepasseringer nøye. Samtidig vil statlige aktører ha flere måter å få mulige sabotører over grensen, så jeg tror nok aktiviteten her ønsker å få alle grensepasseringer registrert, sier Røseth.

En trussel

Justisministeren sier til TV 2 at de følger situasjonen på Storskog time for time.

Dersom det for eksempel kommer en veldig stor tilstrømming av folk på kort tid, kan det bli aktuelt å stenge grensene. Samtidig påpeker hun at det er det «totale bildet» som avgjør.

– Frykter dere russiske spioner skal komme over grensene?

– Russisk etterretning er en kjent trussel mot Norge og har vært det lenge. Det er det noe PST og politiet er oppmerksomme på og jobber mot, sier Enger Mehl og fortsetter:

– Når det er store migrasjonsstrømmer og særlig når folk kommer for å søke asyl, er det alltid en risiko for at personer kommer i skjul enn andre hensikter enn beskyttelse. Det er noe vi tar høyde for i den situasjonen vi står overfor.

ENESTE VEI: Norge er eneste vei ut av Russland i Europa per nå. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2
ENESTE VEI: Norge er eneste vei ut av Russland i Europa per nå. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Sensorer, patruljer og helikopter

Stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen i Finnmark politidistrikt skriver i en e-post til TV 2 at ingen har tatt seg til Norge ulovlig denne måneden. Det har kun vært to hendelser hittil i år: i juni og august.

– Venter dere at mange russere vil ta seg inn på ulovlig måte?

– Vi venter ingenting, men ønsker å øke vår beredskap langs grensen. Mobiliseringen i Russland og en mulig utreisenekt for russiske borgere øker risikoen for ulovlig grensepassering på den norsk-russiske grensa utenfor grenseovergangen på Storskog, skriver han.

TILTAK: Politiet i Finnmark øker beredskapen langs grensa. Foto: Snorre Schjønberg/NTB
TILTAK: Politiet i Finnmark øker beredskapen langs grensa. Foto: Snorre Schjønberg/NTB

Personer som eventuelt tar seg til Norge på ulovlig måte, vil bli etterforsket og eventuelt straffeforfulgt, sier han.

– Vi har patruljering langs vår grense samt sensorer til daglig. Politihelikopter blir en forsterkning av den jobben som allerede gjøres, sier stabssjefen.

Økt GSV-aktivitet

Den militære avdelingen underlagt hæren, GSV (Garnisonen i Sør-Varanger), har ansvar for døgnkontinuerlig overvåking av den 197,7 kilometer lange riksgrensa mot Russland.

GSV-sjef Michael Rozmara sier Jegerbataljonen har ansvar for Schengens yttergrense hele døgnet.

På dagtid har politiet ansvar for selve grenseovergangen på Storskog frem til grensen stenger klokken 15:00

OVERVÅKING: GSV-sjef Michael Rozmara sier de har økt aktiviteten på grensa. Foto: Lise Åserud/NTB
OVERVÅKING: GSV-sjef Michael Rozmara sier de har økt aktiviteten på grensa. Foto: Lise Åserud/NTB

– Når politiet hever fokuset på landegrensen, gjøres det i et tett samarbeid med oss. Vi lager en felles trusselvurdering som vi baserer vårt oppdrag på, sier Rozmara til TV 2.

Rozmara sier de har økt patruljeringen på grenselinja som følge av strømmen av emigranter som kommer på grunn av Ukraina-krigen.

– Vi har økt patruljeringen og tilstedeværelsen, og bruker mer av ressursene kontinuerlig.

GSV har imidlertid ikke sett noen økning i hvor mange de pågriper for ulovlig innvandring.

– Det er åpenbart et økt antall russere på vei fra Russland til Schengen land, men isolert sett har ikke GSV sett noen umiddelbar økning i pågripelser for ulovlig innvandring.