Vi kaster mindre søppel

For første gang kaster vi mindre søppel. Hver nordmann kastet i gjennomsnitt 420 kilo husholdningsavfall i fjor, mot 434 kilo året før, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I gjennomsnitt kastet hver innbygger 3 prosent mindre avfall i 2009 sammenlignet med 2008.

Ifølge SSB viser tallene en sammenheng mellom forbruket i husholdningene og hvor mye folk kaster. Dette er første gang siden statistikken startet opp i 1992 at verken avfallsmengde eller forbruk har økt.

Fram til 2008 økte mengden husholdningsavfall med 5 prosent i snitt hvert år, noe som var mer enn forbruksøkningen. Fra 2008 til 2009 gikk mengden husholdningsavfall ned 1,9 prosent, fra 2,1 millioner tonn til 2,0 millioner tonn, mens forbruksvolumet holdt seg uendret. For hver 1.000 kroner som går til forbruk, kaster vi 2 kilo søppel.

Av to millioner tonn innsamlet husholdningsavfall ble rundt 1,1 millioner tonn sortert ut for gjenvinning, viser tall fra kommune-stat-rapporteringen (KOSTRA) for 2009. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2