Løten-drapet:

– Vi har mer oversikt nå

Kvinnen som er siktet for drap, eller medvirkning til drap, på Ole Andreas Sønstvedt (37) er fengslet med brev- og besøksforbud i nye fire uker.

20240223_Front
IDENTIFISERT: Ole Andreas Sønstvedt (37) har vært meldt savnet siden 12. januar. Foto: Thomas Evensen / TV 2 og Privat.

– Vi har mer oversikt over hva vi mener har skjedd på gården nå enn vi hadde for en måned siden, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen til TV 2.

– Vi jobber fortsatt med denne omfattende etterforskningen. Det er avhørt over 100 personer og vi jobber fortsatt med analyser av kriminaltekniske spor og digitale analyser.

Lange avhør

Kvinnen satt i avhør gjennom hele dagen torsdag hvor hun ble konfrontert med både vitneutsagn og tekniske funn politiet har samlet under etterforskningen.

– Det er en blanding av både vitneforklaringer, kriminaltekniske undersøkelser og digitale spor. Alle tre har gitt oss veldig gode og viktige ledetråder, sier Nytrøen.

MER OVERSIKT: Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen ba om fire nye uker i varetekt med brev- og besøksforbud for kvinnen som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Løten. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
MER OVERSIKT: Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen ba om fire nye uker i varetekt med brev- og besøksforbud for kvinnen som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Løten. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Er dette ting som knytter siktede sterkere til det som har skjedd?

– Jeg ønsker ikke å kommentere graden av det, men vi mener at hun fortsatt skal holdes fengslet og at vilkårene for det er til stede.

– Vi mener at hvis hun ikke fengsles, så vil hun kunne påvirke mulige bevis. Og det har jo med at vi mener at det fortsatt er ting som gjenstår i saken.

Nekter straffskyld

Kvinnens forsvarer, Jens Henrik Lien, forteller at kvinnen ble avhørt av politiet over en periode på åtte timer torsdag og at hun fortsatt nekter straffskyld etter siktelsen.

– Avhøret gikk med til at politiet fikk anledning til å stille henne spørsmål om ting som er fremkommet under etterforskningen som de ønsket hennes kommentarer til, sier kvinnens forsvarer, Jens Henrik Lien, til TV 2. 

BESLAG: Politiets krimteknikere gjør undersøkelser på gården til den siktede kvinnen. Foto: Thomas Evensen / TV 2
BESLAG: Politiets krimteknikere gjør undersøkelser på gården til den siktede kvinnen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Hun opprettholder sin forklaring og sitt syn på skyldspørsmålet.

Siktede bestrider at hun har utført eller medvirket til å utføre en straffbar handling mot Sønstvedt.

Kan ha vært under press

Dokumentene i saken er klausulerte, det betyr at forsvareren ikke kan kommentere bevisene politiet mener å ha, verken overfor siktede eller andre. Men i  Eidsivating lagmannsretts kjennelse om videre fengsling 31. januar, siterer retten den siktede kvinnen på at den avdøde kan ha vært under press fra andre:

«Det er vanskelig å se hva slags motiv siktede skulle hatt. Sønstvedt har derimot vært under press fra andre. Det er helt urealistisk at siktede kan gjennomføre de handlinger som påtalemyndigheten hevder at har skjedd. Det er ingen holdepunkter for at noen i kretsen rundt siktede har bistått henne. Det er utenkelig at siktede skal ha vært delaktig i et drap og så etterlatt et urørt åsted på egen eiendom.»

 

Lagmannsretten mente da at det fortsatt var skjellig grunn til å mistenke siktede for å ha tatt, eller medvirket til å ha tatt, livet av Sønstvedt.

Lagmannsretten la vekt på en rekke funn som er gjort på gården, og pekte på at det bare var kvinnen og Sønstvedt som var på gården på det aktuelle tidspunktet. I tillegg skal gården være det siste stedet Sønstvedt kan knyttes til. 

Lagmannsretten mente også at kvinnens troverdighet var svekket av at hun skal ha forklart seg ulikt til et vitne og til politiet.

LØTEN: Krimteknikere jobber ved en Lavvo på en gård på Løten. En kvinne er siktet for drap, eller medvirkning til drap. Foto: Tord Kristian Skancke / TV 2
LØTEN: Krimteknikere jobber ved en Lavvo på en gård på Løten. En kvinne er siktet for drap, eller medvirkning til drap. Foto: Tord Kristian Skancke / TV 2

– Hvordan forklarer hun at hun ikke har noe kjennskap til hvordan Sønstvedt døde?

– Nei, det kan jeg ikke gå inn på, sier forsvareren.

– Har politiet noen konkrete fysiske bevis?

– Jeg kan nok ikke gå inn på det heller.

Fire nye uker

Østre Innlandet tingrett forlenger altså varetektsfengslingen for kvinnen med ytterligere fire uker med brev- og besøksforbud.

I kjennelsen skriver retten at de finner at siktede med skjellig grunn fortsatt kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder.

Retten skriver videre at det fortsatt pågår en omfattende etterforskning og politiet arbeider med å skaffe oversikt over hendelsesforløpet. Det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken dersom hun løslates nå.

Retten mener også at etterforskingen vil skades dersom den siktede ikke har brev- og besøksforbud. Uten restriksjoner vil siktede kunne påvirke vitner.

Må vente til snøen har smeltet

Ifølge politiet kan det være nødvendig å gjøre flere kriminaltekniske undersøkelser ved gården helt fram til våren, når snøen har gått.

– Dette er jo en stor eiendom. Og så har det jo snødd mellom nyttårsaften og den 14. januar da politiet i Innlandet ble kjent med saken, sier politiinspektør Nytrøen. 

– Sånn at vi må rett og slett søke etter alle mulige spor også når snøen er gått.