Trygve Slagsvold Vedum (Sp):

– Vi er et litt tryggere sted økonomisk

I forkant av starten på regjeringens budsjettarbeid kunne finansministeren juble over lavere prisvekst i Norge. Nå mener han at nordmenn flest skal få det bedre økonomisk.

LYSERE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier regjeringen vil fortsette å satse på velferd, forsvar og hverdagsøkonomien når de setter i gang arbeidet med neste års budsjett. Foto: Gorm Røseth / TV 2
LYSERE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier regjeringen vil fortsette å satse på velferd, forsvar og hverdagsøkonomien når de setter i gang arbeidet med neste års budsjett. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Når vi er opptatt av å få prisveksten ned, så handler det om å holde folk i arbeid, holde ledigheten lav, men også at folk igjen skal sitte igjen med litt mer i lommeboka.

Det var en finansminister som med selvtillit kunne gjenta til det kjedsommelige mandag at norsk økonomi går litt bedre, og faktisk litt bedre enn ventet.

Et kvarter før Vedum gikk på talerstolen viste ferske inflasjonstall at prisveksten dempet seg til 4,5 prosent i februar. I januar var prisveksten på 4,7 prosent.

– Her var tallene litt mer positive enn det man anslo i forkant, det kan variere fra måned til måned, men vi får bare glede oss over det for da kan regningsbunken bli lavere og da strekker lønna lenger, sier Vedum.

I desember anslo Norges Bank at prisveksten ville være på 5,3 prosent i februar. Matprisene står for noe av forklaringen bak dempingen i prisveksten, ifølge SSB.

Lønnsoppgjøret

Om kort tid er årets lønnsoppgjør for alvor i gang. Samtlige arbeidstakerorganisasjoner har på forhånd varslet at de krever reallønnsvekst. Altså at lønnen øker mer enn prisene i 2024.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sa i sin årstale i februar at høyere lønnsvekst kan «bidra til at den innenlandske kostnadsveksten holder seg oppe lenger».

REALLØNNSVEKST: LO-leder Peggy Hessen Følsvik vil overlevere kravene til lønnsoppgjøret til NHO neste uke. Foto: Aage Aune / TV 2
REALLØNNSVEKST: LO-leder Peggy Hessen Følsvik vil overlevere kravene til lønnsoppgjøret til NHO neste uke. Foto: Aage Aune / TV 2

– Alle krever reallønnsvekst. Tåler norsk økonomi det?

– Det er derfor det er så viktig at også prisveksten skal ned. Jo lavere prisveksten blir, jo mer grunnlag blir det for reallønnsvekst, sier Vedum.

– Hvor mye lønnsøkning tåler økonomien?

– Det er partene som skal forhandle. Jeg skal ikke gå inn i det. Men vi er opptatt av at vi skal bidra sammen med partene for å få prisveksten ned, sier finansministeren.

Tre satsingsområder

– Trygghet for Norge, trygghet for hverdagsøkonomien og er velferd i hele landet. Det ligger som noen hovedpåler for regjeringen, sier Vedum.

Tirsdag møtes hele regjeringen på Klækken hotell for tre dagers budsjettkonferanse som skal legge rammene for statsbudsjettet i 2025.

– Blir det lettere å være finansminister dette året enn det var i fjor?

– Hele målet er å sørge for at folk kan få det bedre og ha det tryggest mulig. Og det har vært et krevende år for folk, og det har vært krevende rundt oss også. Men vi opplever nå at vi er et litt tryggere sted økonomisk enn vi var for et år siden, men så må vi bruke mer penger på forsvar og trygghet, sier Vedum.