KRISESTEMNING: Det forventes en gryende boligkrise i Norge. Foto: Thomas Evensen / TV 2
KRISESTEMNING: Det forventes en gryende boligkrise i Norge. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Vi er alvorlig bekymret

Boligmarkedet har allerede et kjempeproblem. Nå frykter ekspertene en fullstendig krise.

Kampen om et sted å bo har tilspisset seg de siste årene. Boliger går skyhøyt over prisantydning, småbarnsfamilier presses ut av byene, og førstegangskjøperne har ikke lenger råd.

I flere av landets største byer bygges det dessuten altfor få boliger.

Nå venter Norges eiendomsmeglerforbund (NEF) en forverring av det de beskriver som en gryende boligkrise.

– Oslo har allerede et kjempeproblem med boligutbygging. Med en bråbrems i et allerede tynt prosjektmarked, kan det på litt sikt bli helt krise, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

Frykter dominoeffekt

I forrige uke kom Norges Bank med nok en innstramming. Bare det siste året har styringsrenten blitt hevet fra null til 2,25 prosent.

NEF mener Norges Bank hever renten for høyt, for raskt.

BEKYMRET: Administrerende direktør Carl O. Geving i NEF er alvorlig bekymret for konsekvensene av den raske rentehevingen. Foto: Torstein Bøe/ NTB
BEKYMRET: Administrerende direktør Carl O. Geving i NEF er alvorlig bekymret for konsekvensene av den raske rentehevingen. Foto: Torstein Bøe/ NTB

– Vi er alvorlig bekymret for at arbeidsledigheten skal bli så høy og kjøpekraften så svekket at det utløser en boligresesjon i form av kraftig fall i boligsalg og boligbygging, sier Geving.

Han mener det er fare for en dominoeffekt:

Når renten heves, svekkes folks kjøpekraft og det blir en større økonomisk usikkerhet.

Siden risikoen blir høyere for utbyggere og investorer, skrinlegges påbegynte prosjekter, mens fremtidige legges på is.

På grunn av høye byggekostnader, og høye finanskostnader, har færre utbyggere finansielle muskler til å starte store byggeprosjekter.

Dette vil gjøre det vondt verre for personer på boligjakt.

Bare for noen måneder siden var ikke Geving spesielt bekymret for boligforsyningen i Norge sett under ett.

– Da lå det an til at de fleste steder hadde tilstrekkelig boligproduksjon. Nå er jeg mye mer usikker. Salgstallene har falt såpass brått på nye boliger, sier han.

De tidlige tegnene

De første tegnene til at noe brygger i boligmarkedet, ses tydelig i markedet for hytte og fritidsboliger. Der er det et prisfall på det som legges ut for salg, og tilnærmet full stopp i bygging av nye.

Det neste tegnet finner man i nyboligmarkedet: For 13. måned på rad faller salget av nye boliger.

– Vi har allerede en krevende boligsituasjon, som kommer til å bli verre, sier Lars Jacob Hiim.

Han er administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, som representerer 800 medlemsbedrifter i Norge.

UROLIG: Administrerende direktør Lars Jacob Hiim for Boligprodusentenes Forening er urolig for alle som trenger bolig og jobber boligbransjen. Foto: Truls Aagedal / TV 2
UROLIG: Administrerende direktør Lars Jacob Hiim for Boligprodusentenes Forening er urolig for alle som trenger bolig og jobber boligbransjen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Både Hiim og hans medlemmer er tydelig på at renten som virkemiddel treffer boligbransjen hardt.

Ny og mer restriktiv trend

– Vi hører fra våre medlemmer at de allerede merker en ny og mer restriktiv trend fra bankene. Det er flere som får nei i banken, og dette er en trend som bare kommer til å øke, sier Hiim.

For å dekke behovet av boliger i Norge, må det bygges 29 000 nye hvert år. De siste tolv måneder var det bare knappe 23 000.

Det gjør at Hiim er urolig for alle som trenger bolig og jobber boligbransjen. Noen grupper vil rammes særlig hardt.

Hvem rammes?

Ifølge Hiim er det nå en kraftig brems på igangsetting av nybygg flere steder i landet.

– Denne situasjonen vil bli aller mest krevende for førstegangskjøpere i store byene.

FÆRRE: Boligtoppene ser allerede at det bygges færre småhus, rekkehus og eneboliger. Her fra idylliske Nordnes i Bergen. Foto: Pål S. Schaathun/ TV 2
FÆRRE: Boligtoppene ser allerede at det bygges færre småhus, rekkehus og eneboliger. Her fra idylliske Nordnes i Bergen. Foto: Pål S. Schaathun/ TV 2

Det er også særlig bygging av småhus, rekkehus og eneboliger som blir skrinlagt eller satt på vent.

Carl O. Geving mener konsekvensen blir størst for innbyggerne i de store byene.

For eksempel i Oslo har mange innbyggere valgt å kjøpe bolig særlig i Viken isteden, på grunn av de høye prisene i hovedstaden.

– Hvis den høye renta tvinger ned boligproduksjonen i omkringliggende kommuner, blir det som ringer i vann, som bare forsterker hele problematikken, sier han.

Etter fritidsboliger og nybygg, mener Geving boligresesjonen også vil ramme brukboligmarkedet.

– Dette enøyde fokuset på å få ned inflasjonen kan bli et stort problem langt utenfor det Norges Bank ser for seg, sier han.

Den fulle effekten av rentehevingene på boligmarkedet vil vi kanskje ikke se før slutten 2023 eller begynnelsen 2024, ifølge han.

Forventer at investeringene vil ta seg opp

Forsker Thomas Gundersen i Statistisk sentralbyrå (SSB) sier at tendensene i utviklingen av nyboligsalg, og igangsetting av nye boligprosjekter, har vært til stede siden starten av året.

– Boligprodusentenes forening nevner flere faktorer som ligger bak dette og trekker spesielt fram økningen i priser på byggematerialer, samt flaskehalser i prosessene for godkjenning av plan- og byggesaker i kommunene. Imidlertid ligger det totale antallet igangsettinger så langt i år på samme nivå som i samme periode i 2021. Dette viser statistikk fra Boligprodusentenes forening, sier Gundersen.

DYRT: Flere boligprosjekt blir skrinlagt på grunn av høye byggekostnader og høye finanskostnader. Foto: Truls Aagedal / TV 2
DYRT: Flere boligprosjekt blir skrinlagt på grunn av høye byggekostnader og høye finanskostnader. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han viser til SSBs kvartalsvise rapport «Økonomiske analyser» som nylig ble publisert, der SSB la til grunn disse forholdene da de nedjusterte anslag for boliginvesteringene i 2022 til et fall på 0,7 prosent.

SSB forventer imidlertid at effekten av økte materialkostnader for boligbyggerne vil avta og at investeringene vil ta seg opp igjen neste år.

– Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan tilgangen på byggematerialer vil være framover. En økning i rentenivået kan påvirke etterspørselen etter nye boliger og på lenger sikt bidra til at tilbudet av nye boliger faller gjennom lavere boliginvesteringer, sier forskeren.

Forhandle renten? Dette må du huske, se video: