FORSKET PÅ PSYKOSE: Spesialist i klinisk nevropsykologi, Siri Helle, har funnet flere negative konsekvenser knyttet til bruk av cannabis og pyskose. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
FORSKET PÅ PSYKOSE: Spesialist i klinisk nevropsykologi, Siri Helle, har funnet flere negative konsekvenser knyttet til bruk av cannabis og pyskose. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
Frykter flere psykosetilfeller ved legalisering av cannabis:

– Vet ikke hvem som er sårbare for psykose

Siri Helle har skrevet doktoravhandling om sammenhengen mellom cannabis og psykosetilfeller. Hun mener legalisering vil gjøre vondt verre.

For første gang skal et land i Europa legalisere cannabis. Malta er først ut, men også Luxemburg og Tyskland er i startgropa. Flere omtaler det som en cannabis-revolusjon.

At cannabis er på vei til å bli lettere tilgjengelig i Europa, er noe Siri Helle er bekymret for. Hun er spesialist i klinisk nevropsykologi, og har skrevet doktoravhandling om sammenhengen mellom bruk av cannabis og psykoser.

Tidligere psykosedebut

Hun mener det er vanskelig å forutse hvem som kan bli syke av rusmiddelet.

– Vi klarer ikke å identifisere de som har psykoselignende symptomer og de som går over i en psykose. Så man vet ikke helt hvem som er sårbare for å få psykose, og som altså ikke vil tåle cannabis så godt, sier nevropsykologen til TV 2.

I doktorgraden ønsket Helle å undersøke hvordan folk bedret seg når de avstod fra å bruke cannabis etter de var innlagt på akuttpost. I tillegg studerte hun når folk ble syke, og ønsket å se om man hadde tidligere debut med psykosesymptomer om man brukte cannabis.

RISIKO FOR PSYKOSE: Nevropsykolog Siri Helle er skeptisk til at lettere tilgjengelig cannabis vil gjøre det enklere for unge å velge «bedre» cannabis. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
RISIKO FOR PSYKOSE: Nevropsykolog Siri Helle er skeptisk til at lettere tilgjengelig cannabis vil gjøre det enklere for unge å velge «bedre» cannabis. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– De yngre pasientene som avstod fra å bruke cannabis hadde en bedre kognitiv forbedring etter en måneds tid. Hjernen restituerte seg bedre, sier Helle om ett av funnene.

– For noen vil det også påvirke utviklingen i hjernen, og spesielt jo tidligere man debuterer og desto oftere man bruker det. Det vil gi en høyere risiko for å få psykose senere i livet, fortsetter hun.

Lettere tilgjengelig i Europa

I tillegg til legalisering, er det også flere europeiske land som har gjort rusmiddelet lettere tilgjengelig. I flere storbyer har det dukket opp såkalte CBD-butikker. CBD er en olje utvunnet fra hampplanten som inneholder lavere nivåer av det rusgivende virkestoffet THC. I disse butikkene selger de alt fra kosmetikk til matprodukter.

Dette er THC:

  • THC er det viktigste virkestoffet i cannabisprodukter som hasjisj og marihuana.
  • THC er en forkortelse for tetrahydrocannabinol og referer ofte til isomeren delta-9-thc.
  • Innholdet av THC i cannabisprodukter har økt over hele verden på 2000 tallet, fra typisk mellom fire og fem prosent til over 30 prosent i enkelte marihuanabeslag.
  • De viktigste virkningene er rusfølelse (med hevet stemningsleie, kritikkløshet og konsentrasjonsvansker), redusert innlæringsevne og hukommelse, sløvhet, tretthet, forstyrrelse av syns- og hørselsinntrykk, samt endret tidsopplevelse.
  • THC-inntak kan også føre til forvirring, hallusinasjoner og angst, og kan utløse psykoser hos disponerte individer.

Kilde: Store Norske Leksikon

Norge har lenge ført en svært konservativ ruspolitikk, og nesten ingen politiske partier er for full legalisering av cannabis.

TV 2 har møtt statssekretæren på Malta, som innrømmer at også Malta var et konservativt land. Hun mener landet har gjort et fremskritt med cannabis-reformen.

AVKRIMINALISERING: Statssekretær på Malta, Rebecca Buttieg, mener det var problematisk å straffe folk som brukte cannabis. Foto: Santiago Vergara / TV 2
AVKRIMINALISERING: Statssekretær på Malta, Rebecca Buttieg, mener det var problematisk å straffe folk som brukte cannabis. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Vi kunne ikke lenger være likegyldige til den virkeligheten folk lever i. Det er hele poenget bak loven. Vi så at unge folk kunne få problemer med å få jobb, bare fordi de var blitt domfelt for bruk av marihuana. Vi har folk som har blitt behandlet som kriminelle, fordi de har valgt å røyke en «joint». Som regjering kunne vi ikke lenger stå bak dette. Vi måtte endre det, sa statssekretær Rebecca Buttigieg til TV 2.

Tror ikke legalisering vil hjelpe

Funnene i Siri Helles doktorgrad er bakgrunnen for at hun ikke tror en lemping på ruspolitikken vil gjøre godt for den psykiske helsen i Norge.

– Hvis cannabis hadde blitt lettere tilgjengelig, tror du det hadde ført til flere eller færre tilfeller av psykoser på landsbasis?

– Det er en sterkere form for cannabis som er på markedet nå, og derfor vil også flere som tar dette kunne få en psykose. Men det vil alltid være vanskelig å vise til forskning, for hvis en risikofaktor går opp så kan den andre gå ned, sier Helle.

Hun understreker at hun tror det vil bli flere psykosetilfeller så lenge ungdommer ikke vet hvor sterk cannabisen er.

– Men hvis man hadde hatt et slags monopol med cannabis, kunne man ikke da ha skilt mellom de ulike typene cannabis?

– Da tror jeg det også ville vært et annet marked hvor man kunne få høy THC, og at de heller ville foretrukket det. Jeg tror ikke det ville hjulpet, sier nevropsykologen.