- Vet ikke hva de vil med Heimevernet

Sentrale HV-offiserer opplever tillit fra Stortinget, men mener verken Forsvaret eller Forsvarsdepartementet har noen plan med Heimevernet.

Aftenposten har snakket med en rekke sentrale offiserer for landets 45.000 heimevernssoldater. De betegner utviklingen som katastrofal og er frustrerte etter flere år med systematisk nedbygging, kursendringer og kryssende signaler.

- Vi ser ikke noen strategi ut over den uttalte kvalitets- og kulturreformen. Når det gjelder øvelse, har det vært en nedtur siden 2008, sier oberstløytnant Ove Jørn Luktvasslimo, sjef for HV-01 (Vestfold og Østfold).

Andre offiserer uttaler seg anonymt til avisa og peker på utstyrsmangel og veksling mellom satsing på få, godt trente soldater og satsing på bredden. Så nylig som i sommer ville Heimevernet satse på et godt trent mindretall, mens debatten i høst har rast om den foreslåtte nedleggelsen av elitestyrken HV-016, som blant annet er trent i terrorberedskap.

- Den ene dagen sier forsvarsministeren at HV skal være det bærende element i landets territorialforsvar. Den neste sier forsvarssjefen at Norge slett ikke skal ha noe territorialforsvar, uttaler en anonym offiser til Aftenposten. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2