SER PÅ ULIKE ORDNINGER: Næringsminister
Jan Christian Vestre (Ap) viser til at staten også under koronapandemien brukte lånegarantiordninger. Foto: Thomas Evensen / TV 2
SER PÅ ULIKE ORDNINGER: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) viser til at staten også under koronapandemien brukte lånegarantiordninger. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Vestre vurderer låneordning

Næringsministeren åpner for å gi kriserammede bedrifter lån framfor ren strømstøtte.

– Jeg kan si at vi ser på flere skisser, og så er det jo noen grunnleggende problemstillinger vi må ta stilling til. Skal eventuell støtte gis som nettopp støtte, eller skal det gis som lån?

Det sier næringsminister Jan Christian Vestre til TV 2.

Han viser til at staten også under koronapandemien brukte lånegarantiordninger, der bedrifter med pengeproblemer kunne få lån i sin private bank, mens staten garanterte for inntil 90 prosent av risikoen.

– Det kan jo være modeller som også er aktuelle nå, kanskje først og fremst for de bedriftene som eventuelt måtte oppleve en akutt likviditetsskvis.

– Er det en god løsning at kriserammede bedrifter setter seg i gjeld?

– Det er jo sånt som kriserammede bedrifter gjerne må gjøre, finansiere seg opp der en kan. Så er det et annet spørsmål: Er det statens oppgave å sørge for at bedrifter ikke velter? I en velfungerende økonomi så er det et stort antall bedrifter som etableres hvert eneste år, påpeker Vestre.

– Vi har rekordmange etableringer, og det er bra. Og noen bedrifter velter dessverre. Sånn er det, sier han.

BAKE-BESVÆR: Flere bakeri er blant bedriftene som har sagt ifra om at de opplever trøbbel med å håndtere økte strømkostnader. Foto: Rune Blekken / TV 2
BAKE-BESVÆR: Flere bakeri er blant bedriftene som har sagt ifra om at de opplever trøbbel med å håndtere økte strømkostnader. Foto: Rune Blekken / TV 2

Uklar avgrensning

Men valget mellom lån og ren pengehjelp er ikke det eneste ubesvarte spørsmål som næringsministeren grubler på når han nå sitter og vurderer hvordan en ny strømstøtteordningen kan se ut.

Han ramser opp:

  • Skal ordningen gjelde et stort antall bedrifter, eller skal det gjelde et lite antall bedrifter?
  • Hvem skal forvalte støtten?
  • Hvor raus skal ordningen være?
  • Hvilke insentiver skal det være for energieffektivisering?
  • Skal noe av støtten betales tilbake?

Vestre har samtidig uttalt seg skeptisk til å bruke skattebetalernes penger til å gi ren strømstøtte til bedriftene.

– Hovedregelen i Norge er at bedriftene skal drive for egen regning og risiko, det betyr å få gevinsten når det går bra, men også ta tapet når det ikke går bra, sier han.

Han advarer mot å «forrykker denne balansen».

– Det skaper et inntrykk av at det er skattebetalerne som skal stille opp når noe blir vondt og vanskelig, så vil det kunne svekke produktiviteten, konkurransekraften og verdiskapingen i norsk økonomi, mener næringsministeren.

JOBBER MED STØTTEORDNING: Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Erik Edland / TV 2
JOBBER MED STØTTEORDNING: Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Erik Edland / TV 2

Tillater låneordning

I tillegg må regjeringen ta hensyn til et komplisert sett med EU-regler for statsstøtte.

EU-kommisjonen har allerede vedtatt et eget midlertidig rammeverk for krisestøtte i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina. Det utvider muligheten staten har for å gi bedrifter strømstøtte, og statsgaranterte lån inngår som et av alternativene.

EØS-tilsynet Esa har samtidig gjort det klart at dette EU-rammeverket også må følges i Norge.

På norsk side er SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski blant dem som har løftet fram lån som alternativ til direkte støtte.

En ordning med statsgaranterte lån er også blitt foreslått av hovedorganisasjonen Virke.

Vestre forsikrer om at krisehjelp uansett er på vei.

– Vi har sagt at vi skal komme de bedriftene som sliter mest, til unnsetning, forhåpentligvis allerede i høst, sier han.

Akkurat hvilke tiltak som kommer, og nøyaktig når mener han fortsatt er for tidlig å si noe om.

I løpet av den uken skal regjeringen levere en tidsplan for arbeidet med strømtiltakene til Stortinget.