Vestre: – Legger til grunn at jeg har vært inhabil

En venn av næringsminister Jan Christian Vestre har flere ganger fått midlertidige lederstillinger i statsrådens departement. Til TV 2 forteller Vestre at han ikke opplyste om vennskapet til departementet selv.

INHABIL: En venn av næringsminister Jan Christian Vestre skal ha fått midlertidige lederstillinger i departementet samtidig som Vestre har vært statsråd. Foto: Martin Leigland / TV 2
INHABIL: En venn av næringsminister Jan Christian Vestre skal ha fått midlertidige lederstillinger i departementet samtidig som Vestre har vært statsråd. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det gjelder en venn av meg – ikke en nær venn. Vi ble kjent med hverandre gjennom en felles nær venn. Som følge av det omgås vi sosialt. Det kan være 17. Mai-feiringer, nyttårsfeiringer og hytteturer, sier næringsminister Jan Christian Vestre til E24.

Da hun 1. oktober søkte om fast jobb i departementet, ble Vestre bedt om å vurdere sin habilitet.

Næringsministeren opplyser til avisen at han den 5. oktober ble oppmerksom på at Hege Sandvik ved flere anledninger har vært fungerende- og konstituert avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Vestre har vært statsråd ved tre av disse tilfellene.

Næringsdepartementet bekrefter dette i en pressemelding.

UHELDIG: Jan Christian Vestre kaller saken uheldig, og sier det er hans ansvar. Foto: Fride Sorensen / TV2
UHELDIG: Jan Christian Vestre kaller saken uheldig, og sier det er hans ansvar. Foto: Fride Sorensen / TV2

Beslutningene om de midlertidige stillingene ble tatt administrativt. Statsråden ble ikke involvert i eller orientert om at hun fikk midlertidige lederstillinger, står det i pressemeldingen.

– Selv om jeg ikke var involvert i eller orientert om at hun fikk midlertidige lederstillinger, legger jeg til grunn at jeg var inhabil eller nær grensen til inhabil også i disse beslutningene, skriver Vestre i pressemeldingen.

– Det er uheldig. Og det er mitt ansvar. Alt som skjer i dette huset er mitt ansvar. Punktum.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth ble oppnevnt som settestatsråd i statsråd 20. oktober 2023.

Vestres redegjørelse til kontroll-komiteen

Vedrørende spørsmål om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverketJeg viser til sak i Kontroll- og konstitusjonskomiteen om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverk mv., og til mitt svarbrev av 1. september 2023.

Jeg ønsker å informere Kontroll- og konstitusjonskomiteen om at jeg har bedt om at det blir oppnevnt en settestatsråd for meg i saker om arbeidsforholdet knyttet til Hege Sandvik, som er ansatt i Nærings- og fiskeridepartementet. Bakgrunnen er at departementet har lyst ut embete som avdelingsdirektør, og Sandvik er en av søkerne.

Sandvik og jeg ble kjent gjennom en felles venn i ungdomstiden, og har etter det vært venner. Vi møtes i ulike sosiale sammenhenger, som 17. maifeiringer, nyttårsfeiringer og hytteturer. Å bli utnevnt til avdelingsdirektør vil være en særlig fordel for den som får stillingen.

Jeg anser at vennskapsforholdet er av en slik karakter at det er egnet til å svekke tilliten til min upartiskhet, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd, og at jeg vil være inhabil eller nær grensen for inhabilitet ved behandling av eventuelle utnevnelser, ansettelser og andre personalspørsmål knyttet til Sandvik.

Jeg har på denne bakgrunn anmodet statsministeren om at det oppnevnes settestatsråd. I forbindelse med at jeg ba om settestatsråd, ble jeg også kjent med at Sandvik har fungert i midlertidige lederstillinger av en viss varighet. Det har skjedd ved tre anledninger mens jeg har vært statsråd. Sandvik har vært ansatt siden 2014, og har også fungert i midlertidige lederstillinger før jeg tiltrådte.

Da jeg ble næringsminister, informerte Sandvik sine nærmeste ledere om vennskapet. Jeg forsikret meg om at embetsverket var kjent med vennskapet. Jeg burde også bedt om en egen samtale med departementsråden om det.

Beslutningene om de midlertidige stillingene ble tatt administrativt. Lederne som forberedte beslutningene, var informert om vennskapet og mente det ikke var til hinder for de midlertidige lederstillingene. Jeg ble imidlertid ikke involvert i eller orientert om at Sandvik fikk midlertidige lederstillinger og fikk derfor ikke mulighet til å vurdere min habilitet.

Alt som skjer i departementet, er mitt ansvar. Som næringsminister har jeg det administrative ansvaret i departement. I denne saken har det skjedd feil. Det er uheldig. Selv om jeg ikke var involvert i eller orientert om at Sandvik fikk midlertidige lederstillinger, legger jeg til grunn at jeg var inhabil eller nær grensen til inhabil også i disse beslutningene. Det må imidlertid en settestatsråd vurdere nærmere.

Settestatsråden vil vurdere spørsmål knyttet til min habilitet i disse tre sakene og eventuelle konsekvenser. Jeg har derfor bedt om settestatsråd ved behandling av saker som gjelder utnevnelse, ansettelse og andre personalspørsmål knyttet til Sandvik, der jeg på grunn av min relasjon til henne er inhabil eller nær grensen for inhabilitet. Dersom komiteen skulle ha ytterligere spørsmål, står jeg til disposisjon for å besvare disse.

Snakket bare med vennen

– Da jeg tiltrådte som næringsminister så forsikret jeg om at embetsverket var kjent med vårt vennskap, jeg ser at jeg i tillegg burde ha bedt om en egen samtale med departementsråden om dette.

Vestre forteller til TV 2 at han pratet med vennen Hege Sandvik da han tiltrådte som næringsminister, og dermed forsikret seg om at hun hadde opplyst om deres vennskap.

– Den det gjelder informerte sin avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef om dette, jeg forsikret meg om at det var gjort, slik at jeg kunne være trygg på at huset visste.

– Hvordan forsikret du deg om at departementet var informert?

– Jeg forsikret meg om det gjennom å prate med vedkommende som fortalte meg at hun hadde informert om dette til avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef, svarer Vestre.

– Hva gjorde du selv?

– Det var det jeg gjorde, og da antok jeg at departementet var informert.

 Foto: Gorm Røseth / TV 2
Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Så du gjorde ingen ting selv?

– Jeg forsikret meg om, tok aktivt grep, spurte vedkommende om embetsverket var klar over det, det fikk jeg bekreftelse på.

– Så den eneste du snakket med om dette med i departementet, var vennen?

– Ja, og vedkommende har informert lederne på flere nivåer.

Vestre vil understreke at verken han, eller noen i politisk ledelse, har vært involvert i saker som omfatter ansettelse av vedkommende. Han har heller ikke på noen tidspunkt foreslått Sandvik til roller eller på noen måte engasjert seg i hennes ansettelsesforhold.

Videre forteller Vestre at departementsråden ikke var klar over deres vennskap.

– Assisterende departementsråd var det, og det var også en rekke andre som sitter i ledergruppen i departementet. Som sagt skulle jeg bedt om en egen samtale om dette. Alt som skjer i dette departementet er mitt ansvar, og jeg tar ansvaret.

Møttes sist 17. mai

Vestre og Sandvik skal ikke ha diskutert hennes ansettelsesforhold i de sosiale lagene de har deltatt i sammen. Han forteller at de først og fremst er felles venn med en nær venn av Vestre.

– Sist vi møttes var på 17. mai i år. Det var et titalls mennesker til stede, og før det tror jeg det var et år siden sist. Så det har vært sporadisk. Noen år mer, noen år mindre. Men jeg har aldri lagt skjul på at vi er venner.

– Vi har ikke diskutert hennes oppgaver i Nærings- og fiskeridepartementet, så enkelt er det. Disse sakene har ikke vært forelagt meg.

– Vet du ikke hva folk du er med på hyttetur har som jobb?

– Jeg er veldig godt kjent med at vedkommende har jobbet i departementet siden 2014. Og nå har jeg blitt fortalt av embetsverket at hun i flere år før jeg begynte her har hatt midlertidige lederoppgaver. Men det er altså ikke noe vi har snakket om. Det er ikke noe jeg har reflektert eller tenkt over.

Støre: – Det er uheldig

– Han har sagt at han er inhabil i forbindelse med en mulig ansettelse, og det er sånn det skal gjøres, derfor settes det inn en settestatsråd til den beslutningen, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2.

Videre sier Støre at det har blitt påvist en feil i saksbehandlingen, men at han mener det Vestre har forklart har vært opplysende.

UHELDIG: Jonas Gahr Støre kaller saken uheldig, men roser ministeren for å sikre at saken håndteres på riktig måte. Foto: Jonas Been Henriksen
UHELDIG: Jonas Gahr Støre kaller saken uheldig, men roser ministeren for å sikre at saken håndteres på riktig måte. Foto: Jonas Been Henriksen

– Derfor kan han formelt sett ha vært inhabil i noen av de midlertidige ansettelsene, men han har opplyst veldig klart om hva han har sagt fra om i departementet, og når det kommer til en fast ansettelse så kan ikke han være med på den beslutningen, det er riktig måte å gjøre det på.

– Bekymringsfullt

Peter Frølich (H), leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget sier det er naturlig at kontrollkomiteen får inn i saken.

– For å undersøke alvoret og for å se om inhabilitet kan ha ført til at det er truffet noen uriktige avgjørelser, sier Frølich til TV 2.

Han forteller at Vestre selv tok kontakt fredag morgen for å orientere om saken.

– Han har også oversendt et brev til komiteen. Det er ryddig, sier Frølich.

– Det er bekymringsfullt med enda en habilitetssak og den betydningen det kan ha for tilliten til politikken. Samtidig mener jeg det er viktig at Vestre får anledning til å redegjøre grundig for sin sak til komiteen før noen konklusjoner trekkes.

– Denne saken føyer seg i en rekke av andre habilitetssaker. Blir du oppgitt?

– Vi har begynt å bli vant til at disse sakene kommer på rad og rekke, det er en vanskelig tid på norsk politikk, vi har vært forberedt på at det kan komme flere saker, noe annet hadde vært naivt.

KONTROLLKOMITEEN: Leder for kontrollkomiteen Peter Frølich sier det er naturlig at de går inn i saken. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
KONTROLLKOMITEEN: Leder for kontrollkomiteen Peter Frølich sier det er naturlig at de går inn i saken. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Basert på det vi vet nå, så ser dette ut som en uheldig sak der systemet har sviktet, og det er nettopp i kjernen av det vi ser etter; systemsvikt og mangel på rutiner i regjeringsapparatet.

Sofie Høgestøl (V), som er midlertidig saksordfører for habilitetssakene i Stortinget, sier følgende om Vestre-saken:

– Tirsdag er det nytt møte i kontrollkomiteen, og jeg legger til grunn at komiteen her vil vurdere den informasjonen Vestre nå har oversendt komiteen. Her vil det kunne være aktuelt å be om en noe mer utfyllende redegjørelse, eller komme med mer konkrete spørsmål, sier hun til TV 2.

– Alvoret blir større

Høgestøl påpeker at komiteens kontrollsaker består av mange saker.

– Jeg tenker at nå er det så mange saker at det ikke lenger handler om enkeltsaker, men om systemsvikt. Jeg tror dette er alvorlig for tilliten folk har til det politiske systemet vårt, sier Høgestøl til TV 2.

Medlem av kontrollkomiteen, Seher Aydar (R) sier alvoret blir større med summen av alle habilitetssakene på tvers av skriftende regjeringer.

KONTROLLKOMITEEN: Sofie Høgestøl, Seher Aydar og Petter Frølich , alle medlemmer at kontrollkomiteen på Stortinget diskuterer Vestres-inhabilitetssak. Foto: Per Haugen / TV2
KONTROLLKOMITEEN: Sofie Høgestøl, Seher Aydar og Petter Frølich , alle medlemmer at kontrollkomiteen på Stortinget diskuterer Vestres-inhabilitetssak. Foto: Per Haugen / TV2

– Det virker i utgangspunktet ikke som den mest alvorlige av habilitetssakene vi nå har sett en lang rekke av. Men det er bra at statsråden tar initiativ til å redegjøre for kontrollkomiteen, og det skal vi vurdere det nærmere, sier Aydar til TV 2.

Nå er det på tide å stramme opp reglene, rutinene og praktiseringen rundt habilitet, mener Aydar.

– Slik at vi kan gjenreise tilliten til folkevalgte og styrke demokratiet.

Audun Lysbakken, SVs representant i kontrollkomiteen sier at det er ryddig og nødvendig v statsråden å kontakte kontrollkomiteen når han oppdager en sak som dette.

– Mye tyder på at også denne saken gjør det naturlig å se kritisk på regjeringsapparatets rutiner for avdekke mulige habilitetsutfordringer, men det endrer selvsagt ikke på ansvarsforholdet. Statsråden har alltid det politiske ansvaret.