Svenske peter og norske renate:

Verken svenske Peter eller norske Renate har jobb, men kun en av dem er arbeidsledig – forstår du hvorfor?

STOCKHOLM (TV 2): Derfor er den registrerte arbeidsledigheten i Norge mer enn to ganger lavere enn i Sverige.

Renate Andreassen fra Moss ødela kneet sitt i 2012. Derfor måtte hun slutte i jobben som servitør. Nå mottar hun ytelsen arbeidsavklaringspenger fra NAV. Det betyr at arbeidsevnen hennes er redusert med minst 50 prosent.Peter Schröder fra Stockholm har store fysiske utfordringer etter en fallulykke. Han har en restarbeidsevne på 25 prosent.Peter og Renate har to ting til felles: Begge har nedsatt arbeidsevne etter en skade og begge er på søken etter en jobb.- Jeg søker jo