RENTEHEVING: En ny renteøkning vil få store konsekvenser for nordmenns privatøkonomi, tror ekspertene. Foto: Marte Christensen / TV 2
RENTEHEVING: En ny renteøkning vil få store konsekvenser for nordmenns privatøkonomi, tror ekspertene. Foto: Marte Christensen / TV 2

Venter kraftig renteheving: – Det blir et sjokk

Ekspertene tror renten nok en gang vil heves med 0,5 prosentpoeng. Toppen kan imidlertid nås i år, tror sjeføkonom.

Torsdag offentliggjør Norges Bank nok en rentebeslutning og kommer med sin Pengepolitisk rapport for tredje kvartal.

– Det er en forventning om at renten skal videre opp. Jeg blir ikke overrasket om den settes opp med 0,5 prosentpoeng, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea.

Tirsdag kom den svenske sentralbanken med en kraftig renteøkning, og økte styringsrenten med 1 prosentpoeng. Dermed er renten nå oppe i 1,75 prosent i vårt naboland.

Presset situasjon

Hovedårsaken til at ekspertene tror renten skal videre opp, er at det fortsatt er høy inflasjon.

Prisveksten har vært betydelig høyere enn anslått, og det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er også på et svært lavt nivå.

– Det er nødvendig å sette opp renten for å stabilisere inflasjonen. Dette er ikke et norsk fenomen, men skjer verden over, og Norge blir påvirket av det som skjer internasjonalt, sier Incedursun.

I august ble styringsrenten satt opp til 1,75 prosent.

Ifølge sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank har Norges Bank argumenter for å sette opp renten mer enn med 0,5 prosentpoeng på torsdag.

– Presset i økonomien er høyere enn forventet. Likevel tror jeg at nordmenns økonomi kommer til å rammes så hardt av økningen at de ikke hever renten med mer enn med 0,5 prosentpoeng.

EFFEKTIVT: Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, tror rentehevingen vil ha stor effekt på norsk økonomi. Foto: Danske bank
EFFEKTIVT: Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, tror rentehevingen vil ha stor effekt på norsk økonomi. Foto: Danske bank

Incedursun ser heller ikke for seg en såkalt «trippel» renteheving.

– Det er viktig at forbrukerne rekker å vende seg til økningene, for vi er allerede i en situasjon hvor mange har det tøft og er bekymret. En «dobbel» renteheving blir uansett et sjokk, sier hun.

75 000 kroner ekstra

Konsekvensen av at renten settes opp blir at forbrukeren får mindre å rutte med.

– Jeg er bekymret for at flere husholdninger vil slite økonomisk. Det er allerede folk som ikke har vært bekymret før, som er det nå, sier Incedursun.

TRANGERE: Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, mener mange nordmenn vil få merkbart trangere økonomi dersom renten heves ytterligere. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
TRANGERE: Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, mener mange nordmenn vil få merkbart trangere økonomi dersom renten heves ytterligere. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

I både juni og august satt Norges Bank opp renten med 0,5 prosentpoeng.

Dersom renten settes opp med ytterligere 0,5 prosentpoeng i september, blir det til sammen 15 000 kroner mer å betale for hver million man har i gjeld, før skattefradrag.

– Det er ikke uvanlig å ha opp mot fem millioner i gjeld for en husholdning, og dette utgjør da 75 000 kroner mer i utgifter enn det det var før sommeren, sier Jullum.

Incedursun ser for seg at rentehevingen vil ramme nordmenn forskjellig.

– Noen husholdninger vil klare seg bra, noen klarer seg greit, og så har du husholdningene som sliter. Det er forskjeller i samfunnet, og de blir mer synlige nå, sier hun.

Hun er særlig bekymret for nyetablerte og småbarnsfamilier, som ofte har høy gjeldsgrad og lite oppsparte midler.

DOBBELT: Ekspertene tror renten il settes opp med 0,5 prosentpoeng, et såkalt dobbelt rentehopp. Vanligvis hever sentralbanken renten med 0,25 prosentpoeng om gangen. Foto: Frode Hoff / TV 2
DOBBELT: Ekspertene tror renten il settes opp med 0,5 prosentpoeng, et såkalt dobbelt rentehopp. Vanligvis hever sentralbanken renten med 0,25 prosentpoeng om gangen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Kan nå toppen før jul

Det er knyttet usikkerhet til rentebeslutningen og prognosene Norges bank legger frem på torsdag.

– Det blir spennende å se hvilke signaler de kommer til å gi, sier Jullum.

Siden rentehevingene får såpass store konsekvenser for norsk økonomi, tror han at rentetoppen vil nås før året er omme.

– Denne medisinen vil virke ganske kraftig. Arbeidsledigheten vil gå opp, og lønnsveksten vil gå ned. Vi tror rentetoppen ligger på rundt 2,5 prosent, og at denne blir nådd før jul.

Etter jul og mot sommeren, ser han for seg at renten vil settes ned.

– Da tror jeg veksten i den norske og den globale økonomien vil være lavere.

Nordea Markets tror at styringsrenten stopper på 2,75 rett før jul. Til forskjell fra Danske bank tror de at renten vil fortsette å øke til 3,25 prosent neste sommer.

PRISØKNING: Årsaken til at rentehevingene merkes ekstra, er fordi prisene på mat, strøm, drivstoff og tjenester også har økt betraktelig. Foto: Marte Christensen / TV 2
PRISØKNING: Årsaken til at rentehevingene merkes ekstra, er fordi prisene på mat, strøm, drivstoff og tjenester også har økt betraktelig. Foto: Marte Christensen / TV 2

Kommer med klart råd

I stedet for å vente til banken setter opp renten, anbefaler Incedursun folk å ta grep allerede i dag.

– Regn ut hva en dobbelt eller trippel renteheving betyr for deg, og legg penger til side, sier hun.

Hun viser til at når Norges bank setter opp styringsrenten, pleier bankene å følge etter.

– Når bankene setter opp renten, har de en varslingsplikt på seks uker, så da har du tid på deg til å vende deg til høyere utgifter, sier Incedursun.

Hun er klar på at rådet ikke nødvendigvis hjelper de som allerede sliter med å få endene til å møtes.

– Den frustrasjonen, forstår jeg. Jeg håper at statsbudsjettet ivaretar de som ikke har muligheten til å ta grep i økonomien sin.