Venstre vil gi papirløse bedre helsehjelp

Venstre foreslår en rekke tiltak som skal styrke rettighetene til mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge. Bedre helsehjelp til de såkalte papirløse er ett av forslagene.

– Papirløse har i dag få rettigheter. Manglende rett til helsehjelp utover akutthjelp kan føre til alvorlige konsekvenser, sier Venstre-nestleder Helge Solum Larsen til NTB.

Han berømmer kampanjen «Ingen mennesker er ulovlige», som Kirken og flere ideelle organisasjoner står bak, og understreker at det er et mål å redusere antallet som oppholder seg ulovlig i Norge.

– Venstre støtter arbeidet med frivillige returordninger og aksepterer bruk av tvangsretur der retur er mulig. Men mange kan ikke sendes hjem, fordi Norge ikke har returavtale med hjemlandet. Hjemlandet nekter å ta imot vedkommende, eller det er praktisk umulig eller svært vanskelig å returnere dem. Myndighetene må sørge for at de som ikke kan returneres, får et oppholdsgrunnlag i Norge, sier han.

Venstre-toppen mener barn som har oppholdt seg ulovlig i Norge i flere år, bør få bli på humanitært grunnlag.

– Utlendingsloven må endres slik at det klart framgår av lovteksten at et avslag på en søknad må være forsvarlig i et barnerettslig perspektiv, sier han.

Solum Larsen ønsker også å instruere Nav om å behandle anmodninger om nødhjelp i henhold til lov om sosialtjenester på en «human måte», samt gi asylsøkere rett til å søke arbeid selv om identiteten deres er uavklart. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2