Venstre vil beholde barnevernet i kommunene

Venstre er imot barneombudets ønske om å ta fra kommunene ansvaret for barnevernet. – Vi vil i stedet gi kommunene mer makt og større ressurser, sier partiets nestleder.

I en rapport fra Riksrevisjonen som ble lagt fram tidligere denne uken, kom det fram at barn i fosterhjem og barn med hjelpetiltak ikke får god nok oppfølging.

Etter å ha undersøkt det kommunale barnevernet og bruken av statlige hjelpemidler i perioden 2007 til 2011, kom revisjonen fram til at det er nødvendig å gi kommunene mer bistand for å styrke lederkompetansen og internkontrollen i barnevernstjenesten.

– Legg ned Bufetat

Venstre går dermed mot barneombud Reidar Hjermanns ønske om å ta fra kommunene ansvaret for barnevernet, og mener rapporten bekrefter det partiet har ment i lang tid, opplyser nestleder Terje Breivik.

– Vi vil gi kommunene mer makt og ressurser over barnevernstilbudet, og ønsker å legge ned den utøvende delen av det statlige barnevernet, Bufetat, og overføre ansvaret til kommunene, forteller han.

Breivik peker på at dagens system ikke fungerer, og fører til unødig belastning for berørte barn.

– Det de trenger nå er mindre statlig byråkrati og et mye sterkere kommunalt barnevern med nok ressurser og kompetanse, sier nestlederen.

Sterk vekst i kommunene

Mer enn 52.000 barn fikk i 2011 hjelp i kommunene, noe som er en økning på nesten 6 prosent fra året før, viser tall fra kommune-stat-rapporteringen (KOSTRA).

4,7 prosent av alle innbyggere under 18 år fikk hjelp av barnevernet i løpet av fjoråret.

Kostnadsøkningen per barn i tiltak utenfor hjemmet var på hele 10 prosent, og kommunene brukte til sammen 7 milliarder kroner til barnevern i 2011. Til tross for sterkt vekst har de klart å holde saksbehandlingstiden i de fleste sakene.

– Dette viser at Kommune-Norge er levende opptatt av å utvikle et godt barnevern, noe som står i sterk kontrast til det inntrykk barneombud Reidar Hjermann har forsøkt å skape de siste dagene. Fortsatt er det store utfordringer, men disse må møtes med videre utbygging og kvalitetsarbeid der barna lever og bor, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, i en pressemelding. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2