STATSBUDSJETT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen vil snart legge frem statsbudsjettet for 2023. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2
STATSBUDSJETT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen vil snart legge frem statsbudsjettet for 2023. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Vedum: Utgiftene vil øke med 100 milliarder

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier at utgiftene i statsbudsjettet vil øke betydelige på flere viktige områder.

Det kommer frem i en pressemelding fra Finansdepartementet.

– I 2023 øker utgiftene i statsbudsjettet betydelig på viktige områder. Selv om staten også får høyere inntekter neste år, øker utgiftene mer. Samlet sett får vi derfor et inndekningsbehov i statsbudsjettet for neste år på flere titalls milliarder kroner, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Statsråden understreker at dette skjer samtidig som oljepengebruken må reduseres av hensyn til økonomien og den kraftige prisveksten.

– Utgiftsveksten kommer blant annet innenfor områder som folketrygden, mottak og integrering av ukrainske flykninger, pågående byggeprosjekter og videreføring av strømstønadsordningen for husholdningene, sier Vedum og legger til:

– Til sammen øker utgiftene på disse fire områdene alene med rundt 100 milliarder kroner i 2023, sammenlignet med saldert budsjett for 2022.

I pressemeldingen kommer det frem at staten får ekstraordinære inntekter fra olje og gass, som overføres til oljefondet.

Det er imidlertid ikke aktuelt å bruke noe ekstra herfra, sier Vedum.

– Økt oljepengebruk ville lagt ytterligere press på prisveksten og rentebanen, og kunne i neste omgang ført til økt ledighet. På tross av ekstraordinære høye inntekter fra petroleumsnæringen må gapet mellom utgifts- og inntektssiden derfor lukkes på andre måter enn økt oljepengebruk.

Regjeringen vil legge frem sitt statsbudsjett for 2023 6. oktober.

Mer innhold fra TV 2