LAKSESKATT: Finansminister og Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre har varslet at den omstridte nye grunnrenteskatten på havbruk skal legges fram for Stortinget innen utgangen av mars. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
LAKSESKATT: Finansminister og Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre har varslet at den omstridte nye grunnrenteskatten på havbruk skal legges fram for Stortinget innen utgangen av mars. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
Senterpartiets landsmøte

Vedum urokkelig om lakseskatt

Tross «kystbrøl» og ramsalt kritikk fra sine egne, er partileder Trygve Slagsvold Vedum krystallklar før Senterpartiets landsmøte: Lakseskatten kommer.

– Her er løpet lagt.

Det er partileder Trygve Slagsvold Vedums klare beskjed foran Senterpartiets landsmøte i Trondheim.

Når han åpner landsmøtet fredag, har Kystbrølet varslet demonstrasjon mot lakseskatt utenfor hotellet. Og misnøyen strekker seg langt inn i landsmøtesalen.

Men lakseskatten, eller grunnrenteskatten på havbruk, den kommer uansett – uavhengig av hva Senterpartiets landsmøte vedtar, fastslår Vedum.

– Vi har sagt at vi skal legge fram den proposisjonen i løpet av mars måned, sier Vedum.

Taus om detaljene

Finansministeren mener lakseskatten er en viktig sak fordi den sikrer at naturressursene kommer både fellesskapet og lokalsamfunnene til gode.

Selvfølgelig er det støy når man gjennomfører sånne reformer, men dette kommer til å være en reform som alle partier kommer til å peke tilbake på og mene at var riktig når noen år er gått.

Hovedelementene i skattereformen ble presentert allerede i fjor høst. Da var budskapet at lakseskatten skal gjelde fra 1. januar i år, at den skal ha en effektiv sats på 40 prosent, og at den kommer til å koste oppdretterne mellom 3,65 og 3,8 milliarder kroner i året.

LOVER STABILITET: Fra i fjor til i år økte regjeringen det samlede skatte- og avgiftsnivået i Norge med 34 milliarder kroner påløpt. Men framover er målet at det ikke skal komme store skatteendringer, sier finansministeren. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
LOVER STABILITET: Fra i fjor til i år økte regjeringen det samlede skatte- og avgiftsnivået i Norge med 34 milliarder kroner påløpt. Men framover er målet at det ikke skal komme store skatteendringer, sier finansministeren. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

I vinter er det holdt en bred høring om forslaget. Men Vedum ønsker ikke å si noe om hvilke justeringer som kan bli gjort før proposisjonen legges fram for Stortinget.

– Hovedelementene ligger der, sier han.

– Men siden det er børssensitivt så skal jeg ikke gå videre inn på skatten nå, uansett hva slags spørsmål du stiller.

– Er denne skatten verdt alt bråket?

– Noen ganger må man ta noen litt krevende valg. Dette var et sånt krevende valg, og jeg mener at det var helt, helt nødvendig.

– Forstår du at noen i ditt eget parti sier de føler seg lurt?

– Det vil alltid være ulike syn i et stort parti, men dette er klassisk Senterparti-politikk. Det skal være mulig å tjene gode inntekter, men man skal også dele.

Sår tvil om skattemål

På landsmøtet er det også ventet at Sp kommer til å vedta et nytt mål om å «redusere det samlede skattenivået for næringslivet».

Men målet blir langt på vei avlyst av Vedum allerede før det er vedtatt.

TAR GJENVALG: Trygve Slagsvold Vedum ligger an til å få fornyet tillit som partileder på Senterpartiets landsmøte i helgen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
TAR GJENVALG: Trygve Slagsvold Vedum ligger an til å få fornyet tillit som partileder på Senterpartiets landsmøte i helgen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Ifølge ham er regjeringens mål nemlig at næringslivets skattenivå skal ligge stabilt, ikke at det skal reduseres. Sammen med statsminister Jonas Gahr Støre har Vedum gått ut og sagt at det ikke skal komme store skatteendringer framover.

– I denne situasjonen ønsker vi stabilitet for næringslivet, og vi har videreført et skattenivå på 22 prosent på bedriftsbeskatningen. Vi har ikke gjort noen endringer på det.

– Skal den skattesatsen da ned fra 22 prosent?

– Nei, den kommer til å bli videreført.

– Hvilke skatter er det da dere skal redusere?

– Dette er jo politiske målformuleringer som skal signalisere en retning. Men det både jeg og statsministeren har signalisert, er at vi ønsker en stabilitet, sier Vedum.

Han påpeker likevel at den økte arbeidsgiveravgiften for høye inntekter og høyprisbidraget på vind- og vannkraft er midlertidige grep som det allerede er varslet at skal fases ut på sikt.

– Og det vil jo være en liten reduksjon for næringslivet, fastslår finansministeren.