Vedum om utnevnelsen: – Hadde helt sikkert vært enklere å velge noen andre

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) innrømmer at valget av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef ikke var det letteste han kunne tatt.

Fredag ble det kjent at Jens Stoltenberg er utnevnt til ny sjef for Norges Bank, og det ventes at han tiltrer jobben 1. desember.

Det har i forkant av utnevnelsen vært stor debatt knyttet til det at Stoltenberg, med sin bakgrunn som partipolitiker og statsminister for Arbeiderpartiet, sto på søkerlisten. Motkandidaten var visesentralsjef Ida Wolden Bache, hun blir midlertidig sentralbanksjef frem til Stoltenberg tiltrer. Hun var rask med å gratulerer Stoltenberg etter utnevnelsen.

Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som har vært ansvarlig for prosessen. Han sa på pressekonferansen at han innrømmer at det å lande på et annet navn, nok hadde vært enklere.

– Det hadde helt sikkert vært enklere å velge noen andre. Men mitt ansvar som finansminister er ikke å gjøre det som er enklest, men det som er rett, sier Vedum.

Les også: Flere partier er kritiske – Frp vil granske ansettelsen av Stoltenberg

Jens Stoltenberg deltok selv på videolink fra NATOs hovedkvarter i Brussel. Han startet med å takke for tillitten.

– Jeg er takknemlig for tillitten, og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Jeg har stor respekt for den viktige rollen Norges Bank har i samfunnet.

Kommentar: «Vil han virkelig Støre så vondt?»

FØRSTE BILDET: Her er en nyutnevnt sentralbanksjef på vei til pressekonferansen om utnevnelsen. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2
FØRSTE BILDET: Her er en nyutnevnt sentralbanksjef på vei til pressekonferansen om utnevnelsen. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

Begrunnet hvorfor han søkte

Videre begrunnet Stoltenberg hvorfor han søkte på jobben.

– Norges Bank er en viktig institusjon for landet vårt. Jeg søkte på jobben fordi jeg gjerne vil være med å løse bankens samfunnsoppdrag.

Som flere økonomer har påpekt, ser Stoltenberg at han overtar i en tid med økonomisk endring.

– Vi lever i en brytningstid for internasjonal økonomi. Det skjer store endringer som følger av teknologisk utvikling, global oppvarming og sikkerhetspolitisk uforutsigbarhet. Alt dette påvirker hvordan Norges Banks skal løse sitt oppdrag. Det blir enda viktigere at beslutningene og råd er velfunderte og av høy faglig kvalitet.

Stoltenberg kommenterte også indirekte kritikken knyttet til at det nå er utnevnt en tidligere partipolitiker som sentralbanksjef.

– Jeg vil som sentralbanksjef være meg svært bevisst integriteten og den særlige uavhengigheten til Norges Bank.

Avviser «gutteklubben Grei»-kritikk

På spørsmål om hva han tenker om debatten knyttet til hans kandidatur, var Stoltenberg klar på at han ventet at det ville komme noen reaksjoner.

– Da jeg søkte var jeg forberedt på at det ville bli noe politisk debatt. Samtidig håpte jeg at det var mulig å bli vurdert på et faglig grunnlag av Finansdepartementet.

Til TV 2 avviser Stoltenberg at han er en del av en elite som møtes til middager og hjelper hverandre med toppjobber, en slags «gutteklubben Grei», og at det var dette som gjorde at han fikk jobben.

– Jeg har søkt en jobb, og gått gjennom intervjuer på vanlig måte. Det vises i mitt tilfelle til en middag hvor flere mennesker var til stede, hvor ingen av dem som var til stede har noen myndighet til å bestemme hvem som blir sentralbanksjef.

– Temaet var om hva jeg skulle gjøre når jeg kom hjem, og det var et tema i kanskje to minutter. Så det å hevde at det er avgjørende for utfallet, det er å undervurdere Finansdepartementets integritet og evne til å ta ryddige beslutninger.

Middagene Stoltenberg nevner, dreier seg om to middager hjemme hos Knut Brundtland. Disse har skapt debatt fordi temaet sentralbanksjef og Jens Stoltenberg var tema. Sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen, deltok på begge middagene, mens Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre deltok på en hver.

I middagen i mai, som Støre deltok på, tok Tangen opp at Jens Stoltenberg ville være en kvalifisert kandidat til jobben som ny sjef i Norges Bank den dagen Øystein Olsen trakk seg. Støre selv har sagt at han avviste å diskutere dette fordi han dermed ville være inhabil overfor Stoltenberg.

– Har forholdt meg til departementet

Konfrontert med sin partipolitiske bakgrunn fra Arbeiderpartiet svarte Stoltenberg at det ikke er uvanlig i sentralbanker i andre land at folk har en politisk bakgrunn.

– Det er departementet som har vurdert om jeg er skikket ved jobben og de politiske sidene ved det. Jeg har forholdt meg til departementet, og jeg er klar for å gjøre min del av det samfunnsoppdraget.

Videre sa Stoltenberg at han ser frem til å samarbeide med visesentralbanksjef Ida Wolden Bache, som var kandidaten han kjempet om jobben mot.

– Det er med stor respekt for Øystein Olsens innsats jeg ser frem til å overta jobben. Jeg ser også frem til å samarbeide med visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Hun har enestående kunnskap og erfaring som er til stor nytte for banken.

MØTTE PRESSEN: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum presenterte Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef på en pressekonferanse i Marmorhallen fredag.
Foto: Terje Bendiksby / NTB
MØTTE PRESSEN: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum presenterte Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef på en pressekonferanse i Marmorhallen fredag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Beholder Ap-medlemskapet

På spørsmål om han fortsatt skal være medlem av Arbeiderpartiet og venn med statsminister Jonas Gahr Støre, svarte Stoltenberg at han skal det, men at han skal håndtere det på en måte som tar hensyn til jobben som sentralbanksjef.

– Jeg kommer fortsatt til å være venn med statsminister Jonas Gahr Støre. Og jeg mener at jeg har ganske lang erfaring med å ha vennskap med personer jeg også må vise at jeg kan ha integritet i forhold til og også la være å dele informasjon til.

– Igjen er NATO et eksempel. Også de årene jeg var statsminister satt jeg med mye informasjon og kunnskaper som jeg ikke kunne dele. Jeg erkjenner at det er ulike type oppgaver, men problemstillingen er den samme - hvordan håndterer du jobben din og den faglige integriteten som den krever, i forhold til nære personlige venner som du skal ha selvstendighet i forhold til.

Videre understreket han at han fortsatt kommer til å være sosialdemokrat, og at han skal beholde medlemskapet sitt i Arbeiderpartiet.