Vedum: – Det er urolige tider

Å dempe bruken av oljepenger blir det viktigste grepet fremover, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Det er urolige tider og en ny situasjon. Hovedjobben til regjeringen er trygghet for folk, og det er hovedprioriteten vår nå, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under et foredrag om den økonomiske situasjonen tirsdag før årets budsjettkonferanse.

Vedum peker på at Ukraina-krigen har ført til høyere gasspriser, matvarepriser og matvarepriser.

Han sier og at pandemien har påvirket produksjonsprosesser og gitt dyrere frakt og opphopet etterspørsel.

Styre unna ledighet

Samtidig viser finansministeren til at rekordmange er i jobb i Norge, og at arbeidsledigheten ligger på 1,6 prosent. Han sier at det er viktig å ikke styre inn i nye perioder med høy ledighet.

AUGUST-FOREDRAG: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder tirsdag et foredrag i forkant av budsjettkonferansen onsdag og torsdag. Foto: Truls Aagedal / TV 2
AUGUST-FOREDRAG: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder tirsdag et foredrag i forkant av budsjettkonferansen onsdag og torsdag. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Historien viser at etter en periode med høy prisvekst kommer en periode med høy ledighet. Det vil denne regjeringen for enhver pris unngå.

Han sier det er viktig å få kontroll på prisveksten, og få inflasjonen ned mot to prosent, som er det langsiktige målet.

– Må bruke mindre oljepenger

Vedum sier at Norge under tidligere kriser har brukt mye oljepenger.

– Nå er situasjonen annerledes. Hvis vi øker oljepengebruken nå, skaper vi mer press og større utfordringer, og øker tempo, noe som gjør det mer sårbart. Vi må redusere oljepengebruker, sier Vedum.

– Å dempe oljepengebruken blir det viktigste og tøffeste tiltaket fremover, sier Vedum på spørmål fra pressen etter foredraget.

Finansministeren viser til tre kulepunkter som viktige prioriteringer i statsbudsjettet:

  • Trygghet for folks økonomi
  • Nasjonal beredskap
  • Kontroll og omfordeling

Budsjettkonferanse

Foredraget skjer før «august-konferansen». Onsdag og torsdag samles regjeringen til budsjettkonferanse for å bli enige om den endelige fordelingen av statsbudsjettet for 2023.

På konferansen skal de siste beslutningene om neste års skatte- og avgiftsopplegg tas før statsbudsjettet legges frem 6. oktober.