NYE RUTINER: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sammen med generalsekretær Knut M. Olsen på partiets landsstyremøte på Storo i Oslo. Tirsdag vedtok landsstyret et sett med nye varslingsrutiner i partiet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
NYE RUTINER: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sammen med generalsekretær Knut M. Olsen på partiets landsstyremøte på Storo i Oslo. Tirsdag vedtok landsstyret et sett med nye varslingsrutiner i partiet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Varslet mot Sp-topper – fikk ikke svar før sakene kom i mediene

Flere kvinner som varslet i Senterpartiet, forteller at de ikke hørte noe fra partiledelsen etterpå. Nå har landsstyret vedtatt nye retningslinjer.

Liv Signe Navarsete er ikke alene om å ha varslet internt i Senterpartiet uten at det skjedde noe.

Tre andre kvinner forteller at de varslet til partiets generalsekretær Knut M. Olsen om det de mente var upassende opptreden fra menn med makt i partiet, men at svarene lot vente på seg.

Usikkerhet om hvordan varsler og bekymringsmeldinger til generalsekretæren er blitt håndtert, har i årevis vært en verkebyll, mener en rekke sentrale tillitsvalgte kvinner i Senterpartiet.

VARSLINGSMOTTAKER: Generalsekretær Knut M. Olsen har hatt et hovedansvar for oppfølging av varsler i Senterpartiet. Nå opprettes det en varslingsmottaker nummer to i partiet, slik at begge kjønn er representert. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
VARSLINGSMOTTAKER: Generalsekretær Knut M. Olsen har hatt et hovedansvar for oppfølging av varsler i Senterpartiet. Nå opprettes det en varslingsmottaker nummer to i partiet, slik at begge kjønn er representert. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hyttemelding

Navarsete gjorde sitt for å ta hull på denne verkebyllen da hun tok et oppgjør med partiets håndtering av hennes eget varsel i 2016 om meldingen «Vi har lyst på fitta di».

Olsen selv svarer at han ikke kan gå inn på enkeltsaker.

– Det kan jeg ikke gjøre og skal jeg ikke gjøre, sier generalsekretæren til TV 2.

Meldingen ble sendt fra en hyttetur der åtte av Navarsetes partifeller var med, men det har aldri kommet fram hvem av de åtte som var avsender.

«Saka fisla ut utan at nokon tok ansvar. For Navarsete vart det eit nytt prov på at partiet gav blaffen. Bortsett frå at ho prata med nokre kvinner i partiet om saka, heldt ho tankane sine mest for seg sjølv», heter det i biografien.

Høsten 2018 påsto generalsekretær Knut M. Olsen i Dagsavisen at det ikke fantes noen «metoo»-varsler i Senterpartiet. Da bekreftet Navarsete til Nationen at hun hadde varslet om hytteturmeldingen, og Olsen beklaget at han hadde glemt å ta med denne saken.

– Jeg kjenner til flere som har varslet og heller ikke blitt tatt på alvor, sier Navarsete til TV 2.

BOKAKTUELL: Liv Signe Navarsete tok et kraftig oppgjør med Senterpartiet etter at hun mottok en sjikanerende melding fra en gruppe mannlige partikolleger på hyttetur. Det er aldri kommet fram hvem av mennene som sendte meldingen. Tidligere i høst kom Navarsete en bok om sin tid i partiet. Foto: Martin Fønnebø / TV 2
BOKAKTUELL: Liv Signe Navarsete tok et kraftig oppgjør med Senterpartiet etter at hun mottok en sjikanerende melding fra en gruppe mannlige partikolleger på hyttetur. Det er aldri kommet fram hvem av mennene som sendte meldingen. Tidligere i høst kom Navarsete en bok om sin tid i partiet. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Navarsete understreker at hun snakker om episoder som skjedde før «metoo»-bølgen kom til Norge.

– I dag ser man annerledes på det. Slike episoder skal rett og slett ikke skje, sier hun.

Musestille fra partiledelsen

I biografien bedyret Navarsete at hun er ferdig med hyttesaken, men hun er opptatt av hva partiet gjør framover med varsler.

«Det må ikkje bli samtalar som overtaler folk til å leggje vekk varselet, men samtalar som verkeleg tek tak i varselet», oppfordret hun.

Nå får hun støtte fra andre varslere i Senterpartiet.

Det har det siste året kommet fram tre andre varsler mot sentrale toppolitikere i Sp, der de som varslet, opplevde at de ikke ble tatt på alvor og ikke fikk oppfølging om hva som skjedde med varslene.

De reagerer på det de har opplevd som manglende støtte fra partiet.

Debatten om varslingsrutinene i Sp tok for alvor fart da Hilde Lengali sto fram i TV 2 og fortalte at hun hadde varslet mot tidligere forsvarsminister Odd Roger Enoksen. Hun fortalte i 2017 partiledelsen om to episoder tilbake i tid som hun opplevde som misbruk av sin posisjon som partileder, men partiet gikk ikke videre med varslet.

VARSLET: Hilde Lengali sto i vår fram med at hun hadde varslet mot Odd Roger Enoksen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
VARSLET: Hilde Lengali sto i vår fram med at hun hadde varslet mot Odd Roger Enoksen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Lengali er nå glad for at Navarsete fortsetter å legge press på de eller den som sendte hyttemeldingen.

– Det Liv Signe forteller om, er veldig likt det jeg opplevde. Jeg hørte ikke noe etterpå, og fikk ingen oppfølging, sier Lengali til TV 2.

Reagerte på utnevnelse

Da hun i 2017 fortalte partiledelsen om uønsket seksuell oppmerksomhet fra Enoksen, ønsket hun ikke at det skulle følges opp overfor ham fordi Enoksen den gang ikke hadde noe tillitsverv.

Men Lengali reagerte sterkt på at partiledelsen i 2021 ba Enoksen bli forsvarsminister, vel vitende om historiene hun hadde fortalt, og uten å ta kontakt med henne på forhånd.

Da Lengali stod fram i TV 2 i vår og fortalte om at hun hadde varslet mot den daværende partilederen i 2018, kom Enoksen umiddelbart med en beklagelse.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre erklærte deretter at de hadde full tillit til ham, men Enoksen måtte gå av da VG avslørte at han hadde innledet et forhold til en 18 år gammel videregående-elev i 2005 mens han var olje- og energiminister i Jens Stoltenbergs første regjering. Enoksen bekreftet overfor VG at han omtalte seg som en unge kvinnens «seksuelle mentor».

FELT AV METOO: Odd Roger Enoksen gikk i vår av som forsvarsminister etter at det ble avslørt at han flere år tidligere hadde hatt et forhold til en 18-åring. Foto: Lars Nyland / TV 2
FELT AV METOO: Odd Roger Enoksen gikk i vår av som forsvarsminister etter at det ble avslørt at han flere år tidligere hadde hatt et forhold til en 18-åring. Foto: Lars Nyland / TV 2

Lengali, som opplevde det som belastende å stå åpent fram mot Sps håndtering av sitt varsel, sier hun ikke hørte noe partiledelsen etterpå.

– Det har vært helt musestille. Det er synd at de ikke forsøker å bygge opp igjen tilliten som ble brutt. Det hadde vært hyggelig om Vedum kunne sagt «beklager». I stedet sa han at han hadde full tillit til Enoksen, sier hun.

Lengali forteller at dette fortsatt plager henne når hun tenker på det i dag.

Full støtte til Navarsete

Anne-Mari Samskott opplevde i likhet med Navarsete at hun ikke fikk noen tilbakemelding på hvordan bekymringsmeldingen hennes i 2018 til Sps generalsekretæren ble fulgt opp.

Samskott fortalte til NRK at hun varslet om seksuelle kommentarer og fysiske tilnærminger i forbindelse med partimøter på Stortinget og i sosiale sammenhenger hun mente ikke hørte hjemme i et parti.

Partisekretær Knut Olsen beklaget to dager etter i et svar på epost, men Samskott uttalte til NRK at hun ikke fikk vite om varselet ble tatt opp internt eller førte til konsekvenser.

Hun hyller Navarsetes oppgjør i biografien med partiledelsens håndtering av varsler i Sp.

– Jeg gir min fulle støtte til Liv Signe. Den saken der var skikkelig kjip, sier Samskott til TV 2.

HYTTETUR: Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe er en av mennene som var til stede på hytteturen der det ble sendt en sjikanerende melding til Liv Signe Navarsete. Det har aldri kommet fram offentlig hvem som sendte meldingen. Her er nestlederen sammen med generalsekretær Knut M. Olsen på Sps landsstyremøte på Storo i Oslo. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
HYTTETUR: Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe er en av mennene som var til stede på hytteturen der det ble sendt en sjikanerende melding til Liv Signe Navarsete. Det har aldri kommet fram offentlig hvem som sendte meldingen. Her er nestlederen sammen med generalsekretær Knut M. Olsen på Sps landsstyremøte på Storo i Oslo. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ingen av de som deltok på hytteturen der den sjikanerende meldingen til Navarsete, ble sendt har stått frem og fortalt hvem som sendte meldingen. Av deltakerne på hytteturen er det i dag to som sitter i regjering: forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Olsen beklaget sterkt at Samskott opplevde uønskede hendelser i partisammenhenger, og bedyret at den ukulturen hun beskrev i 2018 ble tatt tak i umiddelbart.

Svarte da saken kom opp i Vårt Land

Også i en annen varslingssak forholdt Olsen seg taus overfor den som varslet inntil saken ble omtalt i offentlig, denne gang i Vårt Land i sommer.

Generalsekretæren mottok varslet mot en sentral Sp-topp i 2017 om en upassende episode på arrangement i Senterungdommen tilbake i tid.

I denne saken ble det varslet på vegne an annen person, som ikke skal ha ønsket å gå videre med hendelsen.

Olsen uttalte til Vårt Land at saken var «grundig behandlet», men at den som varslet, ikke fikk noen tilbakemelding fordi vedkommende ikke fortalte om egne opplevelser, men om en episode.

TAUSHETSPLIKT: Generalsekretær Knut M. Olsen i Senterpartiet sier han ikke kan gå inn på hver enkelt varslingssak. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
TAUSHETSPLIKT: Generalsekretær Knut M. Olsen i Senterpartiet sier han ikke kan gå inn på hver enkelt varslingssak. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Olsen har tidligere forklart at han har taushetsplikt i varslingssaker, og at han derfor ikke har hatt mulighet til å gi noen tilbakemelding til de som varsler om forhold som ikke gjelder dem selv.

Kilder TV 2 har snakket med, har uttrykt sterk frustrasjonen over at dermed ikke har vært mulig å ettergå om et varsel på vegne av andre er blitt behandlet.

Nye retningslinjer

Men nå kan det bli en endring på dette. Tirsdag vedtok Senterpartiets landsstyre nemlig et sett med endringer i retningslinjene for håndtering av varsler.

I de nye retningslinjene fastslås det at det skal gis en tilbakemelding også til de som varsler om andre enn seg selv. Tilbakemeldingen skal gis når varselet er mottatt og tatt opp til behandling, men taushetsplikten gjør at varsleren i slike saker ikke har krav på videre informasjon om håndteringen av varslet.

De nye retningslinjene er ment å fjerne uro og mistro til partiets håndtering av varsler.

Andre endringer som ble vedtatt tirsdag, er:

  • at det oppnevnes en ekstra mottaker for varsler sentralt i partiet i tillegg til generalsekretæren, slik at begge kjønn som hovedregel er representert som varslingsmottakere
  • at det innføres krav om at saksbehandlingen skal dokumenteres
  • at varsleren skal få tilbakemelding innen 14 dager om den videre håndteringen

Når det framover skal være to personer sentralt som kan motta varsler, er det ifølge Olsen fordi noen kanskje vil oppleve at det er enklere å varsle til en person av samme kjønn.

– Vi må hele tida tenke på hvordan vi kan gjøre endringer til beste for de som har opplevd noe negativt i organisasjonen vår, sier han.

– Ligger det en erkjennelse i dette om at dette er blitt godt nok håndtert tidligere?

– Jeg tror vi hele tida må se etter måter å bli bedre på.

Når TV 2 konfronterer Olsen med kritikken fra de fire varslerne i partiet, svarer han slik:

– Jeg går ikke inn på enkeltsaker. Jeg er veldig bevisst på å følge de etiske retningslinjene våre, men går ikke inn på enkeltsaker. Det står også ganske tydelig i de etiske retningslinjene at all informasjon er fortrolig, sier Olsen.

– Så her er hendene dine bundet?

– Det er slik at vi må ha respekt for de som har varslet saker. For at listen ikke skal bli for de som varsler, så må det være full fortrolighet i sakene.

NYE RUTINER: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener rutinene for håndtering av varsler er blitt bedre etter metoo. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
NYE RUTINER: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener rutinene for håndtering av varsler er blitt bedre etter metoo. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Vedum glad for tydeligere rutiner

TV 2 har gjennom samtaler siden i vår med over 70 tillitsvalgte i Senterungdommen avdekket at det i flere tilfeller ikke ble varslet om uønsket seksuell oppmerksomhet.

En 18-åring som ble bedt om å suge en eldre partifelle på et landsmøte, har ikke varslet om det som skjedde.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum påpeker at flere av sakene som er kommet opp, ligger så langt bak i tid at det ikke fantes noe varslingssystem. Han er glad for at det er kommet tydeligere rutiner på plass etter metoo.

– Noen av de sakene ble jo heller ikke håndtert, vedgår Vedum.

– Derfor er det viktig at man har et system, slik at når nye hendelser skjer, så er det trygghet rundt varsling, at man tar tak i det, får ryddet opp, og at man hele tida har en bevissthet rundt holdninger, sier han til TV 2.

– Tar du noen selvkritikk for måten dere har gått fram på i disse sakene?

– Det som har vært viktig her nå, har vært å få på plass gode rammer, et trygt regelverk og gode rutiner for å følge ting opp. Det regelverket har vi fått på plass, og så gjør vi forbedringer nå.