Varsler søksmål mot kommunen etter brorens brutale død

Jan-Øystein Hilby ble knivdrept på et kommunalt hospits. Familien mener drapet burde vært unngått og varsler søksmål mot Bergen kommune for sviktende sikkerhet og oppfølging.

Foto: Mathias Kleiveland

13. januar 2020 gikk drapsalarmen i Bergen. To mennesker ble funnet innpakket i presenning like ved det populære turområdet Gullfjellet. Området ble sperret av og politiet konkluderte raskt med at paret var blitt fraktet til og dumpet i turområdet etter sin død.

Etterforskningen førte politiet til et hospits for bostedsløse, et steinkast unna Bergen sentrum. På hospitsets rom 305 ble beboer Jan-Øystein Hilby (42) og kjæresten Silje (29) drept på brutalt vis.

Siljes etterlatte er kjent med at TV 2 omtaler saken, men ønsker ikke at vi bruker hennes fulle navn.

ÅSTED: På hospitets rom 305 ble bostedsløse Jan-Øystein Hilby og kjæresten Silje drept. Foto: Politiet
ÅSTED: På hospitets rom 305 ble bostedsløse Jan-Øystein Hilby og kjæresten Silje drept. Foto: Politiet
KAOS: Rommet bar preg av rot og kaos da politiet tok seg inn. Foto: Politiet
KAOS: Rommet bar preg av rot og kaos da politiet tok seg inn. Foto: Politiet
BLODIG: Det var store mengder blod på gulv og gjenstander i rommet. Jan-Øysteins seng var fjernet og dumpet i nærheten. Foto: Politiet
BLODIG: Det var store mengder blod på gulv og gjenstander i rommet. Jan-Øysteins seng var fjernet og dumpet i nærheten. Foto: Politiet

Politiet pågrep de neste dagene en rekke menn – én av dem jobbet som nattevakt på hospitset da dobbeltdrapene inntraff. Han skrudde av videoovervåkingen i bygget og hentet øks og flere kniver som ble benyttet.

Lagmannsretten dømte tre menn til fengsel for deres rolle i dobbeltdrapet – to av dem soner i dag en straff på 19 år.

DRAP: I januar 2020 rykket politiet ut til det populære turområdet ved Osavatnet, etter funn av to døde personer. Foto: Kåre Breivik / TV 2
DRAP: I januar 2020 rykket politiet ut til det populære turområdet ved Osavatnet, etter funn av to døde personer. Foto: Kåre Breivik / TV 2
SKREKKFUNN: Like ved parkeringsplassen ble det gjort funn av en rekke personlige eiendeler, så vel som to lik. Foto: Politiet
SKREKKFUNN: Like ved parkeringsplassen ble det gjort funn av en rekke personlige eiendeler, så vel som to lik. Foto: Politiet
ETTERFORSKNING: Krimteknikere gjorde undersøkelser på hospitset hvor to mennesker ble drept.
ETTERFORSKNING: Krimteknikere gjorde undersøkelser på hospitset hvor to mennesker ble drept.
ÅSTED: Hospitset lå et steinkast unna Bergen sentrum, og var et kommunalt tilbud for bostedsløse. Foto: Politiet
ÅSTED: Hospitset lå et steinkast unna Bergen sentrum, og var et kommunalt tilbud for bostedsløse. Foto: Politiet

Møtt med stillhet

Til tross for at gjerningspersonene ble idømt strenge straffer, sitter Jan-Øystein Hilbys etterlatte igjen med en følelse av noe uoppgjort. De forventer mer av Bergen kommune, som hadde ansvar for å sikre trygge forhold for de bostedsløse som kommunen tilbød rom på hospitset der Hilby mistet livet.

I den tøffe tiden etter drapet ble det avdekket flere kritikkverdige forhold ved kommunens botilbud, men de etterlatte han kun blitt møtt av stillhet fra kommunens side.

– Vi har ikke hørt noe fra kommunen, ingenting. Ingen rapporter, ingen avvik, ingenting. Det er liksom business as usual, sier Torbjørn Ask Hilby.

SAVN: Det er over tre år siden Martin og Torbjørn Ask Hilby mistet storebroren. Fortsatt sitter de igjen med flere spørsmål. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
SAVN: Det er over tre år siden Martin og Torbjørn Ask Hilby mistet storebroren. Fortsatt sitter de igjen med flere spørsmål. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Sammen med Martin utgjorde han og Jan-Øystein en søskenflokk på tre – nå er det bare to igjen. Torbjørn og Martin beskriver storebror Jan-Øystein som et fint menneske som levde livet på sine premisser.

– Han var glad i livet. Han likte å leve, for å si det sånn. Han var glad i være med folk og en sosial fyr. En veldig sosial fyr, men kunne også være ganske seriøs, stille og betenkt, minnes Torbjørn.

– Kunne vært unngått

Brødrene forteller at ting begynte å skli ut da Jan-Øystein var rundt 35 år. Han mistet leiligheten og mange av de faste rammene i livet. Rusutfordringene ble gradvis større og som bostedsløs ble han plassert på et hospits, hvor livet fikk en brå og brutal slutt.

SØSKENFLOKK: Brødrene Torbjørn, Martin og Jan-Øystein Ask Hilby. Foto: Privat
SØSKENFLOKK: Brødrene Torbjørn, Martin og Jan-Øystein Ask Hilby. Foto: Privat

Martin Hilby rister på hodet.

– Det er en tragisk historie.

– Den kunne jo i utgangspunktet vært unngått på alle plan, mener broren Torbjørn.

Kommunen har etter sosialtjenesteloven en plikt til å sikre bostedsløse et sted å bo.

Brødrene mener det kommunale tilbudet som i utgangspunktet skal hjelpe de svakeste i samfunnet – bare gjorde ting verre for Jan-Øystein.

Nå varsler familien søksmål mot Bergen kommune.

– Vi ønsker å gå til søksmål mot kommunen på bakgrunn av den dokumentasjon som har fremkommet nå, forteller Torbjørn Ask Hilby til TV 2.

TILBAKE: Torbjørn Ask Hilby studerer hospitset hvor broren mistet livet. De etterlatte varsler nå søksmål mot kommunen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
TILBAKE: Torbjørn Ask Hilby studerer hospitset hvor broren mistet livet. De etterlatte varsler nå søksmål mot kommunen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

TV 2 møter de gjenlevende brødrene ved graven til Jan-Øystein vinteren 2023, tre år etter den tragiske januarkvelden i 2020. Nå mener Torbjørn og Martin at Bergen kommune må stilles til ansvar for drapet på storebroren.

– Det som er viktig for meg er at kommunen blir stilt til ansvar for den grove svikten i sikkerheten til de bostedsløse som bodde der. Og med tanke på min brors situasjon er det selvfølgelig veldig viktig for oss i familien at kommunen rett og slett holdes ansvarlig, sier Torbjørn Ask Hilby.

 Foto: Sorosh Sadat / TV 2
Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg har stor sympati for familien og den tragiske hendelsen som har oppstått og at de er i en vanskelig situasjon, sier byråd for barnevern og sosiale tjenester, Line Berggreen Jacobsen, til TV 2.

Av hensyn til det varslede søksmålet, har ikke byråden anledning til å kommentere kritikken fra de etterlatte ytterligere.

– Så er jeg også kjent med at de ønsker nå å gå til rettslige skritt, og da blir rett av meg å avvente å kommentere denne saken til den har fått sin behandling i domsstolsystemet, avslutter Berggreen Jacobsen.

SYMPATI: Byråd Line Berggreen Jacobsen sympatiserer med de etterlatte, men har ikke anledning til å kommentere det varslede søksmålet. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2
SYMPATI: Byråd Line Berggreen Jacobsen sympatiserer med de etterlatte, men har ikke anledning til å kommentere det varslede søksmålet. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Manglende vakthold

Brødrene er langt fra de første som retter kritikk mot Bergen kommune og deres tilbud for bostedsløse, særlig ved det nylig nedlagte hospitset.

I flere artikler har TV 2 satt søkelyset på Bergen kommunes ivaretakelse av bostedsløse.

TV 2 har fortalt om hvordan bostedsløse kvinner har opplevd manglende trygghet ved kommunale botilbud og hvordan kvinner har blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep.

På bakgrunn av TV 2s reportasjer er nå kontrollutvalget i Bergen kommune i gang med å granske avtalene kommunen har med ideelle organisasjoner som ivaretar bostedsløse.

TRAVELT: Politiet har hatt jevnlige utrykninger til det kommunale botilbudet. Foto: Joachim Storvik
TRAVELT: Politiet har hatt jevnlige utrykninger til det kommunale botilbudet. Foto: Joachim Storvik

Hospitset huset jevnlig et tyvetalls tunge rusbrukere på samme tid – med kun én nattevakt til å holde oppsyn.

Den manglende sikkerheten ble også tatt opp i tingretten i forbindelse med dobbeltdrapene. Hordaland tingrett mente vaktholdet var dårlig rustet for å håndtere «et ikke ubetydelig omfang av trusler, vold og tyverier».

– Hospitset var bemannet med én person som nattevakt fra klokken 23.00 til klokken 07.00 hver dag. Noen annen vakt fantes ikke, hvilket etter rettens syn fremstår vanskelig å forstå, heter det i dommen.

Rystende skildringer

TV 2 har fått innsyn i en rekke bekymringsmeldinger som knytter seg til vold og uro ved hospitset. To av dem, sendt ni måneder før drapet, påpekte manglende vakthold og kompetanse ved hospitset.

Begge er sendt fra helsevesenet, og omtaler blant annet en episode hvor en nattevakt gikk til angrep på en beboer med et brannslukningsapparat. Bakgrunnen skal ha vært at beboeren nektet å gå tilbake til sitt tildelte rom.

– I tillegg kan en stille spørsmål om behov for annen kompetanse ved hospitset i møte med beboere, avslutter bekymringsmeldingen.

I den andre bekymringsmeldingen understreker varsleren behovet for ytterligere bemanning og kompetanse ved det kommunale hospitset, etter at en bruker våknet opp med «stikkmerker i armen» med «store sår» og i «store smerter».

– NN er trolig holdt innestengt i mer enn 48 timer, heter det i bekymringsmeldingen.

– Igjen oppleves tilsynet og rett kompetanse ikke å være til stede for en forsvarlig drift ved hospitset, avsluttes varselet.

– Måtte bevæpne seg

Beskrivelsene om utrygge og voldelige boforhold stemmer overens med hva Jan-Øystein fortalte brødrene sine mens han enda var i live.

– Han sa jo at om du skulle på toalettet om kvelden, så var det nesten behov for å bevæpne seg. En var nødt til å ha en måte å slåss tilbake igjen på. Det høres ikke klokt ut i det hele tatt, men det var det han forklarte oss, forteller Torbjørn.

– Det hadde nesten vært tryggere å sove i et telt ute i naturen, skyter broren Martin inn.

Torbjørn var også innom hospitset for å se hvordan broren levde. Han opplevde verken forholdene som verdige eller trygge.

– Det er ikke noe man forventer av en offentlig institusjon, sier Torbjørn Hilby.

Tok umiddelbart grep

Til tross for bekymringsmeldingene var det lite som endret seg ved hospitset de neste ni månedene. Men etter dobbeltdrapet på Jan-Øystein og Silje i januar 2020, fattet kommunen raskt nye tiltak for å bedre sikkerheten ved hospitset: Vektere ble leid inn og inngangsdørene til de ulike rommene ble forsterket med stålbeslag.

– Da blir plutselig sikkerhetssituasjonen tatt på alvor. Men i forkant av drapet var det ingen tiltak som ble truffet for å sikre brukerne av bygget, mener Torbjørn Hilby.

At den ene personen som hadde ansvar for å sikre beboerne ved hospitset også bidro aktivt til at Jan-Øystein og Silje ble drept, gjør brødrene Torbjørn og Martin rasende.

– Det tror jeg er det verste i hele saken. Nattevakten som er ansatt for å holde det trygt der er den som er med på drapet, det er han som ligger til rette for at hele hendelsen kan skje, forteller Torbjørn.

MEDVIRKET: Nattevakten skrudde av overvåkningskamera og hentet en øks og flere kniver. Han ble dømt til 19 års fengsel for sin rolle i drapene. Foto: Politiet
MEDVIRKET: Nattevakten skrudde av overvåkningskamera og hentet en øks og flere kniver. Han ble dømt til 19 års fengsel for sin rolle i drapene. Foto: Politiet

Mener kommunen stikker fra ansvaret

Kommunen har erkjent at sikkerheten ved byens hospits ikke var god nok. Denne erkjennelsen hjelper lite for Jan-Øysteins etterlatte, og brødrene mener svikten bør få konsekvenser.

I 16 år benyttet Bergen kommune et bygg som kun hadde midlertidig driftstillatelse til å huse noen av samfunnets svakeste. Arbeidstilsynet bekrefter overfor TV 2 at hospitset aldri var godkjent som arbeidsplass, slik loven krever.

Torbjørn Ask Hilby har selv ni års erfaring med byggesak og prosjektledelse i kommunen. Han kjenner lovverket godt, og mener forholdene burde vært tatt tak i for lengst.

ANSVAR: Brødrene Martin og Torbjørn Ask Hilby mener kommunen bør stilles til ansvar for den sviktende sikkerheten ved botilbudet. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
ANSVAR: Brødrene Martin og Torbjørn Ask Hilby mener kommunen bør stilles til ansvar for den sviktende sikkerheten ved botilbudet. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg kan ikke skjønne at kommunen skal stikke fra ansvaret her. Noen er nødt til å holdes ansvarlig for at disse hendelsene inntruffet, i hvert fall når de i forkant har hatt muligheten til å forebygge med all den informasjonen som vi har sittet på hele tiden. Det blir for svakt å si at de har ikke hatt tid til å følge opp, tordner Torbjørn.