Varsler økt depresjon og selvmordstanker etter koronatiltak

Mange kronisk syke og funksjonshemmede mistet flere tilbud da koronaen traff Norge. Flere av dem er blitt sykere etter dette.

- Skoletilbudet ble forringet, avlastingstjenester ble dårligere og aktivitetstilbudet forsvant fullstendig i en periode, sier Linda Haugland.Bergenskvinnen er mor til to barn med store hjelpebehov. Hun beskriver hva som skjedde da koronapandemien traff Norge for et halvt år siden. Ikke lenge etter trådte en rekke smitteverntiltak i kraft.En fersk undersøkelse viser at dette har rammet utsatte grupper spesielt hardt.Emilie på 17 år har cerebral parese, og storebroren Eiri