MER PENGER: Regjeringen legger mandag fram nye tiltak for å motvirke de økonomiske konsekvensene av pandemien. Så langt har regjeringen brukt 125 milliarder kroner på koronatiltak. Foto: Vidar Ruud / NTB
MER PENGER: Regjeringen legger mandag fram nye tiltak for å motvirke de økonomiske konsekvensene av pandemien. Så langt har regjeringen brukt 125 milliarder kroner på koronatiltak. Foto: Vidar Ruud / NTB

Varsler nye tiltak for 6,1 milliarder

Regjeringen legger mandag fram nye tiltak som i hovedsak forlenger og tilpasser ordninger som allerede finnes.

– Krisen er ikke over, men vi er inne i en annen fase enn vi var i vår. Det krever at vi skifter modus i krisehåndteringen. Vi må legge bedre til rette for aktivitet og omstilling, og i større grad se fremover mot de mer langsiktige utfordringene vi går i møte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Tiltakene summerer seg til 6,1 milliarder kroner i 2020. Samtidig blir anslagene nedjustert både for utbetalinger via folketrygden og for enkelte av ordningene som er innførte tidligere i år.

De koronarelaterte tiltakene som er lagt frem i 2020 beløper seg til sammen til om lag 125 milliarder kroner, inkludert forslagene som er lagt frem i dag. I tillegg kommer økte kostnader til dagpenger og sykepenger, samt lavere skatteinntekter.

Tiltakene til regjeringen:

 • Forlenge permitteringsperioden til 52 uker, samt innført arbeidsgiverperiode på fem dager etter 30 uker fra 1. januar 2021.
 • Gjennomføre en ny runde med lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb i oktober, november og desember.
 • 1,9 milliarder kroner for å stimulere til aktivitet i kultur-, frivillighets- og idrettssektoren.
 • 1,5 milliarder kroner for å kompensere inntektsbortfall i kollektivtransporten.
 • Flere nye tiltak for reiselivet. Blant annet en egen kompensasjonsordning for reiselivsnæringen og videreføring av omstillingsordningen. Arrangører av store publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren, som messer og matfestivaler, foreslås innlemmet i denne kompensasjonsordningen.
 • En ny støtteordning for store publikumsåpne arrangementer, herunder messer og matfestivaler.
 • 120 millioner kroner til næringsutvikling i distriktene. Herunder 40 millioner kroner til næringshage- og inkubasjonsprogrammene.
 • 500 millioner kroner til kommuner som har hatt særlig store utgifter til oppfølging av TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene).
 • 200 millioner kroner til lokal kompensasjonsordning for næringslivet i kommuner med økt smitte lokalt.
 • 500 millioner kroner til kjøp av vaksine mot covid-19.
 • 190 millioner kroner til sesonginfluensavaksine for personer i risikogruppene.
 • 251 millioner kroner til å etablere teststasjoner ved grenseoverganger.
 • 82 millioner kroner til å videreføre de 400 midlertidige politistillingene som ble vedtatt som følge av virusutbruddet.