LAR KOMMUNENE BESTEMME: Regjeringen går inn for å la kommunene regulere bruken av elsparkesykler. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
LAR KOMMUNENE BESTEMME: Regjeringen går inn for å la kommunene regulere bruken av elsparkesykler. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Varsler nye regler for elsparkesykler

Allerede i mai vil det nye regelverket være på plass, og kommunene kan dermed fritt regulere bruken av elsparkesykler. Blant endringene kommer en fartsgrense på seks km/t når man passerer fotgjengere og nye skilt.

- Det er veldig mye bra, men også mange utfordringer, for eksempel for blinde og svaksynte. Det er behov for å gi kommunene verktøy som får frem alle fordelene, men begrenser alle ulempene med elsparkesykler, sier Nikolai Astrup (H) til TV 2.Fredag forteller kommunal- og moderniseringsministeren at han vil bidra til å jobbe frem et lovforslag som sikrer kommunene hjemmel til å regulere elsparkesyklene i storbyene.- Vi ønsker at kommunene skal få muligheten til å regulere virksom
Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2