Varsler masseundersøkelse av tarmkreft i Norge

Nasjonalt råd for prioritering vil ha masseundersøkelser for tarmkreft i Norge for å spare over 200 liv i året. Norge på verdenstoppen i antall sykdomstilfeller for begge kjønn.

Nasjonalt råd for prioritering har konkludert, et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft bør innføres. De er enige om at masseundersøkelser reduserer dødeligheten av sykdommen.Må finne riktig metodeMen rådet krever at det sikres en forsvarlig kapasitet ved oppstart slik at det ikke går utover andre pasienter som skal undersøkes og behandles.Rådet anbefaler at Helsedirektoratet går i gang med å vurdere hvordan undersøkelsene kan foregå og hvem som skal bli undersøkt.

Mer innhold fra TV 2