Var utenriksminister i to år – må på kurs i måneder for å bli ambassadør

Først til høsten skal Anniken Huitfeldt bli ambassadør i USA, men allerede i dag begynner hun i ny jobb som spesialrådgiver i Utenriksdepartementet hun selv var sjef for.

UTNEVNES AV SIN GAMLE SJEF: Anniken Huitfeldt, her med statsminister og partileder Jonas Gahr Støre i bakgrunnen på et møte i Arbeiderpartiets landsstyre. Foto: Christian Roth Christensen/TV2
UTNEVNES AV SIN GAMLE SJEF: Anniken Huitfeldt, her med statsminister og partileder Jonas Gahr Støre i bakgrunnen på et møte i Arbeiderpartiets landsstyre. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

Klokken 11 utnevnes Huitfeldt av Kongen i statsråd som Norges ambassadør til USA. Men det er ikke den eneste jobben hun får i dag.

Samtidig har hun signert en arbeidskontrakt med Utenriksdepartementet, der hun ansettes som spesialrådgiver i sikkerhetspolitisk avdeling. 

Internt i UD er utnevnelsen - og ansettelsen - av Huitfeldt ifølge TV 2s kilder kontroversiell. Særlig fordi stillingen som ambassadør til USA hadde svært kvalifiserte søkere som tidligere, deriblant tidligere FN-ambassadør Mona Juul.

Kan ikke være på Stortinget

Ambassadør-jobben skal hun først tiltre til høsten, men allerede i dag har hun sin første arbeidsdag som byråkrat i Utenriksdepartementet.

Som følge av det forlater Huitfeldt også umiddelbart sitt folkevalgte verv som stortingsrepresentant. Det skyldes at Grunnloven § 63 forbyr personer som er ansatt i forvaltningen å stille til valg til Stortinget.

Huitfeldt må nå skrive et brev til Stortinget og informere om sin nye jobb. Tirsdag neste uke vil Stortinget i plenum vedta å kalle inn hennes vararepresentant fra Akershus.

Men avreisen til USA ligger mange måneder frem i tid. I mellomtiden skal Huitfeldt nå gjennom et omfattende kurs- og opplæringsopplegg for å kunne ta fatt på jobben som ambassadør.

Må på kurs

Det til tross for at Huitfeldt i to år, fra oktober 2021 til oktober i fjor, var utenriksminister og sjef for nettopp Utenriksdepartementet frem til statsminister Jonas Gahr Støre sparket henne ut av regjeringen i høst.

– Jobben som stasjonssjef blir stadig mer krevende og oppgavene endres, og det er helt avgjørende at de som reiser ut får solid og relevant opplæring før utreise, sier kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes i UD til TV 2.

Forrige gang en sittende stortingsrepresentant ble utnevnt til ambassadør var tidligere Høyre-leder og utenriksminister Jan Petersen. Petersen ble i januar 2009 utnevnt til ambassadør i Østerrikes hovedstad Wien.

Men til forskjell fra Huitfeldt ble Petersen sittende som aktiv representant helt til han forlot Stortinget etter valget i september samme år. Først da tiltrådte han som ambassadør.

FORRIGE GANG: Tidligere utenriksminister, partileder og stortingsrepresentant Jan Petersen ble i 2009 utnevnt til ambassadør i Wien. Foto: Håkon Mosvold Larsen
FORRIGE GANG: Tidligere utenriksminister, partileder og stortingsrepresentant Jan Petersen ble i 2009 utnevnt til ambassadør i Wien. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Bogsnes sier UD nå praktiserer kursing av alle som skal utplasseres ved ambassader og konsulater for Norge.

– Alle stasjonssjefer gjennomgår utreiseforberedende kurs før de reiser. Dette gjelder alle, enten man skal ut for første gang eller har erfaring fra tidligere utstasjoneringer. Utreiseforberedelsene inkluderer både kurs (for eksempel lederkurs, språkkurs, kurs i beredskap og sikkerhet) og kompetansebygging gjennom hospitering og samtaler med fagpersoner, sier Bogsnes.

Anniken Huitfeldt vil ikke kommentere saken overfor TV 2. Klokken 12 holder Espen Barth Eide en pressekonferanse i Utenriksdepartementet. Kl 14 vil Huitfledt selv kommentere utnevnelsen i en pressekonferanse.