Vaksine er 94,5 prosent effektiv mot alvorlig sykdom

En tredje vaksine er nå klar for å bli vurdert av Det europeiske smittevernbyrået. Tidlige undersøkelser viser at den er svært effektiv.

VURDERING: En vaksine utviklet av Moderna Biotech Spain skal opp til vurdering i EU. Foto: Nicolas Asfouri
VURDERING: En vaksine utviklet av Moderna Biotech Spain skal opp til vurdering i EU. Foto: Nicolas Asfouri

Vaksinen har fått navnet «mRNA-1273» og utvikles av Moderna Biotech Spain. Det er selskapet selv som i en pressemelding skriver at vaksinen er klar til å bli vurdert av Det europeiske legemiddelkontoret EMA.Beslutning om at vaksinen skal tas opp til såkalt «rolling review» er basert på foreløpige resultater fra ikke-kliniske studier og tidlige kliniske studier hos vo