Utviste som returnerer kan få strengere straff

Justisministeren varsler skjerpede straffer for kriminelle som kommer tilbake til Norge, tross utvisning og innreiseforbud.

Politiet har merket seg en økning i vinningskriminelle som trosser utvisning og kommer tilbake til Norge for å gjøre nye lovbrudd – gjerne gang etter gang.

Tidligere i år uttalte politiet til Politiforum at dagens praksis ikke er avskrekkende nok. Mens lovverket åpner for inntil to års fengsel ved overtredelse av innreiseforbudet, er rettspraksis 45 dagers fengsel for første gangs overtredelse.

Justisminister Grete Faremo har nå bedt om å få utredet er forslag til skjerping av disse straffene. Hensikten er å skjerpe straffene betydelig, skriver VG.

– Vi har store verdier, og har tradisjon for å vise hverandre stor tillit. Det er et gode, men også en utfordring. Verden har rykket nærmere, og vi må finne nye måter å passe tingene våre på, sier hun til avisa. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2