Utvalg foreslår økt utvinning i gamle oljefelt

Norge kan få enorme ekstrainntekter ved å utnytte reservene i etablerte oljefelt bedre. Hvert prosentpoeng i økning fra dagens nivå tilsvarer 270 milliarder kroner årlig, sier et ekspertutvalg.

Utvalget har vurdert økt utvinning på norsk sokkel på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Utvalgsleder Knut Åm, sivilingeniør med blant annet mange års fartstid i Phillips Petroleum, sier at store verdier kan gå tapt dersom ikke norske myndigheter setter inn tiltak i tide. Utvalget legger fram 44 forslag, de fleste enstemmig. Åm innrømmer at flere nok vil være omstridt.

- Norsk oljeproduksjon er nesten halvert siden 2001, og vil minke ytterligere i årene som kommer. Tilveksten fra reserver er for tiden lav, til tross for rekordhøye investeringer. Tallet på produksjonsbrønner viser også en fallende tendens, sier Åm.

For å vise hvilke enorme tall det dreier seg om, sier utvalget at Norge kan hente opp olje tilsvarende to Ekofiskfelt ved å øke utvinningen på de ti største oljefeltene fra dagens 46 prosent til 70 prosent. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2