Utvalg foreslår gratis barnehage

Fordelingsutvalget, som det siste året har utredet årsaker til de økonomiske forskjellene i Norge, foreslår kjernetid i barnehagen for alle barn, høyere barnetrygd og fjerning av kontantstøtten.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) mottok onsdag Fordelingsutvalgets utredning av utvalgsleder Ådne Cappelen.

– For å kunne ta tak i de forholdene som bidrar til forskjeller må vi forstå hva dette kommer av. Det er det Fordelingsutvalget har sett på, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV).

Fordelingsutvalget har sett på utviklingen i økonomiske forskjeller over tid, hva som har påvirket den og hvilke tiltak som kan bidra til en jevnere fordeling. Noe av det som har kommet klarest fram, er at barnehager og resten av utdanningssystemet har stor innvirkning på sosiale forskjeller senere i livet.

Utvalget foreslår derfor gratis kjernetid i barnehagen for alle barn. De peker på tiltak som kan øke sannsynligheten for at ungdommer fullfører videregående skole. Videre foreslår utvalget å fase ut kontantstøtten, og at barnetrygden årlig oppjusteres med lønnsveksten.

– Innstillingens viktigste funksjon er at den bidrar med et faktagrunnlag som utgangspunkt for debatten om fordelingspolitikk framover. Vi tar sikte på å sende forslaget på bred høring, sier Halvorsen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2