Utelukker tidligere lettelser til tross for synkende smitte

Restaurant- og utelivsbransjen trygler regjeringen om å oppheve skjenkestoppen. Til tross for at det kan virke som smittetoppen er nådd, avviser helseministeren at det kan komme lettelser før midten av januar.

15. desember innførte regjeringen full skjenkestopp, og restaurant- og utelivsbransjen så seg nødt til å permittere hundrevis av ansatte. Beskjeden fra regjeringen var at tiltakene ville gjelde i fire uker før de ble vurdert på nytt.Bransjen har tryglet om at skjenkestoppen skal oppheves fra starten av januar. Med synkende smittetall de siste dagene, har noen kanskje fått opp håpet om tidligere le