Ut mot Senterpartiet: – Ikke lenger bøndenes parti

Høyre lanserer seg selv som Norges nye landbruksparti og retter sterk kritikk mot Senterpartiet som nå må håndtere egg- og melkemangel.

BONDE: Melkebonde Jens Thori Kogstad på Gjerdrum reagerer på Tines melke-bom. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
BONDE: Melkebonde Jens Thori Kogstad på Gjerdrum reagerer på Tines melke-bom. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Senterpartiet har abdisert som landbruksparti, sier næringspolitisk talsperson Lene Westgaard-Halle til TV 2.

Ifølge dem er det kaos i landbruket, og påfallende at det skjer på Senterpartiets vakt. 

– Det er fordi Senterpartiets landbrukspolitikk handler kun om jordbruksoppgjør og overføringer, og det er om og gjøre å ikke endre noe som helst. Det til tross for at vi nå møter store utfordringer på både selvforsyning og klima. 

KAOS: Høyres Lene Westgaard-Halle mener Sp har abdisert som landbruksparti. Foto: Goran Jorganovich  / TV 2
KAOS: Høyres Lene Westgaard-Halle mener Sp har abdisert som landbruksparti. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Kjøtt- og melkekartongavgift

Halle peker på flere ting hun mener Senterpartiet nå svikter på:

  • Fraværende beredskap og tiltak som øker selvforsyningen.
  • Tiltak som bidrar til lavere klimagassutslipp, som igjen påvirker bøndene med tørke og dårlig avlinger. 

    – Vi kommer til å ha en tydeligere klimapolitikk i landbrukspolitikken, og der skiller vi oss fra Senterpartiet, sier hun.

    Som en del av dette innførte Høyre avgift på kjøtt og melkekartonger i sitt alternative budsjett.

    – Det er rart at Høyre tar grep som gjør at kostnadene for de som kjøper norsk melk og kjøtt blir høyere, svarer Vedum.

Presset økonomi

Noe av bakgrunnen for melkemangelen er at Tine bommet med sine prognoser i fjor, og nå er det krevende for bonden å snu seg rundt for å bøte på melkemangelen mener melkebonde Jens Thori Kogstad.

Han mener høye priser på kraftfor og strøm gjør at bøndene ikke klarer å levere det Tine etterspør.

– Økonomien er pressa, og innsatsfaktorene våre er nå forholdsvis høyere enn melkeprisen. Det betyr at det er mindre lønnsomt for bonden å presse ut de siste literne enn det var før, sier bonden.

PRESSET: Kogstad forteller om tøffe tider for bøndene. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
PRESSET: Kogstad forteller om tøffe tider for bøndene. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Kogstad synes Tine må lære av bommerten, men tror ikke på å endre dagens system med melkekvoter, eller frata Tine makt som markedsregulator. Han har heller ikke noe særlig tro på politikken til de borgerlige partiene.

– Når jeg hører Høyre, Frp og Venstre tenker jeg de benytter en mulighet til å gå inn for å endre landbrukspolitikken på en måte jeg ikke tror noen tjent med.

– Skremsel

Akkurat det er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum enig i. 

Han avviser at partiet har abdisert i landbrukspolitikken. 

– Senterpartiet er både bøndene og forbrukernes parti, slår Vedum fast.

Han understreker samtidig at det ikke er mangel på melk i butikk som er problemet.

HAR MELK I BUTIKK: Sp-leder Trygve Slagvold Vedum understreker at det er melk i butikkene. Foto: Goran Jorganovich  / TV 2
HAR MELK I BUTIKK: Sp-leder Trygve Slagvold Vedum understreker at det er melk i butikkene. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Melkemangelen gjør seg først og fremst gjeldende ved at Norge nå må importere melkepulver som brukes for eksempel i yoghurt og sjokolade.

Selv om Vedum helst vil at Norge skal være helt selvforsynt med egg og melk synes han situasjonen er noe opphausset. 

– Det skapes litt skremsel. Det kommer til å være god, norsk melk i butikken og gode, salmonellafrie egg.