– Uro i klasserommet hemmer undervisningen

– Gode relasjoner mellom lærere og elever preger norske ungdomsskoler, men uro i klasserommet hemmer undervisningen.

Dette går fram av en analyse av de norske resultatene fra OECDs internasjonale lærerundersøkelse. Det er NIFU STEP som har gjennomført analysen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Undersøkelsen viser en svak oppfølgingskultur i norske ungdomsskoler. Dette kommer til syne i lite hyppig oppfølging av elevenes arbeid og svak oppfølging og tilbakemelding til lærere fra skoleledelse og skoleeier.

Analysen inneholder mye skryt av den norske lærerstanden. Det er en erfaren lærerstand som har stor tiltro til egen undervisning. Norske lærere har «sterk autonomi» i sitt pedagogiske arbeid, noe som betyr at de er selvstyrte og selvstendige, skal en tro denne rapporten.

Kanskje ikke fullt så positivt er det at lærere i Norge bruker mer tid på forberedelse, etterarbeid og administrasjon og mindre tid på undervisning enn gjennomsnittet for de andre landene i undersøkelsen.

Rapporten slår også fast at skoleledelsen i Norge er mer preget av administrativt enn pedagogisk lederskap og at norske skoleledere sjeldnere enn sine utenlandske kollegaer setter i verk tiltak ved svake lærerprestasjoner. Et flertall av lærerne mener at dårlig utført arbeid blir tolerert av kollegaene.

I den norske undersøkelsen deltok 156 skoler med 153 skoleledere og nesten 2.500 lærere. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2