SÅ MYE TJENER VIND-OG VANNKRAFTKOMMUNER:

– Urettferdig at det er så store forskjeller

Vannkraftkommuner tjener dobbelt så mye som vindkraftkommuner - selv om de produserer like mye strøm.

Karen Eggen (26) er en av 951 innbyggere i vindkraftkommunen Roan. Kommunen har over 100 vindturbiner, og huser det som skal bli et av Europas største vindkraftverk på land.Turbinene vil produsere strøm til 60.000 husstander, og gi Roan kommune en inntekt på 21,4 millioner kroner årlig.Roan får dermed 22.598 kroner per innbygger for strømmen som blir produsert i kommunen.Inntektene setter dem i stand til å rassikre s