SPARE INN: Du kan spare penger på forsikringene med enkle grep, mener organisasjonen Norsk Familieøkonomi. Foto: Ole Enes Ebbesen, Aleksander Myklebust og Kristin Grønning (TV 2)
SPARE INN: Du kan spare penger på forsikringene med enkle grep, mener organisasjonen Norsk Familieøkonomi. Foto: Ole Enes Ebbesen, Aleksander Myklebust og Kristin Grønning (TV 2)

Unngå forsikringsfellene: – Kan koste deg millioner

Stadig flere kutter i forsikringene for å spare penger. Det er imidlertid noen du bør beholde, mener ekspertene.

Pris- og rentestigningene tvinger stadig flere nordmenn til å se seg nødt til å finne steder å spare inn.

I januar steg prisveksten i Norge til overraskende sju prosent, etter en økning på 0,2 prosent, ifølge SSB. Dette mener flere økonomer at kan føre til høyere rentetopp.

TV 2 har spurt de største forsikringsselskapene om de opplever at folk strammer inn på forsikringer for å spare penger:

Trygg opplever nå større pågang enn vanlig av kunder som vil redusere sine månedlige forsikringskostnader.

Gjensidige og Storebrand forteller at det nå er flere kunder som kontakter dem nå for å se over forsikringene sine.

Fremtind opplever det samme. De ser at forsikringen flest sier opp, eller reduserer i, er personforsikringer.

– Strammere økonomi

Kommunikasjonssjef Simen Rudi i Fremtind forteller at kundene har blitt mer prisbevisste.

– Halvparten oppgir strammere økonomi som årsak til å redusere eller å kutte i forsikringene, sier kommunikasjonssjef Simen Rudi i Fremtind.

BØR FORSIKRES: Simen Rudi, kommunikasjonssjef i Fremtind, mener det er viktig å være forsikret i trange økonomiske tider. Foto: Fremtind
BØR FORSIKRES: Simen Rudi, kommunikasjonssjef i Fremtind, mener det er viktig å være forsikret i trange økonomiske tider. Foto: Fremtind

– Dette gjelder både de som allerede har forsikring hos oss, og de som er kunder i andre forsikringsselskap, som undersøker priser hos oss og andre, sier Rudi.

– Be om bedre tilbud

Mange nordmenn er ofte dobbeltforsikret, forteller Malin Sofie Leirvik, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Familieøkonomi.

PÅGANG: Malin Sofie Leirvik, jobber i Norsk Familieøkonomi. En organisasjon som blant annet veileder familier i økonomiske spørsmål. De opplever nå mange henvendelser som handler om forsikring. Foto: Privat
PÅGANG: Malin Sofie Leirvik, jobber i Norsk Familieøkonomi. En organisasjon som blant annet veileder familier i økonomiske spørsmål. De opplever nå mange henvendelser som handler om forsikring. Foto: Privat

– Mange er nok overforsikret fordi det er utfordrende å få hele oversikten. Du kan ha forsikringer i ulike forsikringsselskap, gjennom jobben, eller partneren din, sier Leirvik.

Hun tror at flere ikke er klar over at man kan få rimeligere forsikringer.

– Man trenger bare å ringe og be om bedre tilbud på skadeforsikringene både hos eget forsikringsselskap, eller hos konkurrentene, sier Leirvik.

Ifølge fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, er det stor risiko for å bli dobbeltforsikret, men også underforsikret på grunn av manglende oversikt.

– Forsikringsselskapene er pålagt å tilby forsikringer basert på kundenes reelle behov, men forbrukerne må selv ha oversikten. Derfor er det vanskelig for forsikringsselskapene å følge reglene, sier Jensen.

Forsikringene du «bør» ha

Finans Norge, Huseierne og Forbrukerrådet mener du bør beholde husforsikringen, innboforsikringen og reiseforsikringen.

Hus-, reise- og innboforsikring

Husforsikring dekker skader på boligen ved blant annet brann og vannlekkasjer. Borettslag og sameier har ofte forsikret bygningsmassen, som inngår i felleskostnadene.

Reiseforsikring kan dekke kostnader for medisinsk behandling og transport hjem, reiseavbestilling og forsikring mot tap av bagasje og eiendeler under reise.

Innboforsikring forsikrer innboet ditt, som møbler og hvitevarer, mot skader og ødeleggelser. Innboforsikring er det ofte mange som tror at utleier har for deg, men i de aller fleste tilfeller må du kjøpe denne selv.

– Forsikring av bolig og innbo er viktig, ettersom mange har store verdier i hjemmene sine, sier Nina Lædre Wiig, kommunikasjonsrådgiver for skadeforsikring i Finans Norge.

Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl i Huseierne mener man bør forsikre krisene i livet.

KRITISK BLIKK: Carsten Henrik Pihl, Forbruker - og kommunikasjonssjef i Huseierne, forteller at det er lurt å ha et kritisk blikk på hva man betaler for, men ikke lurt å droppe forsikringer som er viktige. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
KRITISK BLIKK: Carsten Henrik Pihl, Forbruker - og kommunikasjonssjef i Huseierne, forteller at det er lurt å ha et kritisk blikk på hva man betaler for, men ikke lurt å droppe forsikringer som er viktige. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det er krise om huset ditt brenner ned, men ikke å miste telefonen i do. Derfor trenger du ikke en uflaksforsikring for telefonen, men en boligforsikring. Man bør derfor også ha en fritidsboligforsikring om eier hytte, sier Pihl.

Jorge Jensen i Forbrukerrådet mener de fleste bør ha en reiseforsikring.

– Det er viktig å forsikre seg mot at du blir alvorlig syk mens du er på ferie i utlandet, hvor det ikke er noe medisinsk apparat å stole på, sier Jensen.

Jensen mener likevel at man bør se opp for forsikringstilbud man får når man bestiller reiser.

HØYESTE UTGIFTENE: Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet, sier grunnprinsippet er at du skal forsikre deg mot katastrofene og de store utgiftene som du ikke klarer å bære på egen økonomi. Foto: Forbrukerrådet.
HØYESTE UTGIFTENE: Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet, sier grunnprinsippet er at du skal forsikre deg mot katastrofene og de store utgiftene som du ikke klarer å bære på egen økonomi. Foto: Forbrukerrådet.

– Bookingselskapene tjener trolig mer penger på forsikringer enn på selve reisen. Derfor prøver de å overtale oss til å kjøpe forsikringene når vi bestiller på nettet, sier Jensen og legger til:

– Vi må sørge for at reiseforsikringen dekker store ulykker og være klar over at flypassasjerer har rettigheter i loven.

Forsikringer man ikke trenger

Carsten Henrik Pihl i Huseierne, og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand, anbefaler ikke uflaks- , avbestillings- og trygghetsforsikringer.

– Dette er forsikringer som ofte er knyttet til kjøp av elektronisk utstyr som telefoner. Det er ingen katastrofe hvis disse går i stykker. Spar pengene på forsikring, og kjøp heller nytt hvis du mister noe, sier Pihl.

Tvetenstrand forteller at tingene du kjøper ofte er dekket av innbo- eller reiseforsikringen dersom noe uheldig skulle skje.

VURDER MULIGHETENE: Cecile Tvetenstrand i Storebrand anbefaler å redusere forsikringskostnadene og vurdere andre besparelser før du avbryter forsikringsdekningen. Foto: Frode Sunde
VURDER MULIGHETENE: Cecile Tvetenstrand i Storebrand anbefaler å redusere forsikringskostnadene og vurdere andre besparelser før du avbryter forsikringsdekningen. Foto: Frode Sunde

– Avbestillingsforsikring via reiseoperatør eller flyselskap trenger man heller ikke, fordi det er ofte også inkludert i reiseforsikringen din, sier Tvetenstrand.

Alle har rett til nødvendige helsetjenester i Norge, derfor mener Leirvik i Norsk Familie økonomi at man ikke må ha en helseforsikring.

– Men helseforsikringen kan være nyttig for å få den hjelpen du trenger raskt. Dette er fordi du får som regel hjelp i privat sektor i stedet for offentlig. Der kan det være lang ventetid, sier Leirvik.

– Kan koste deg millioner

Cecilie Tvetenstrand mener du bør være forsiktig med å si opp uføreforsikringen.

– Hvis du blir syk og ikke kan jobbe kan det koste deg mange titalls millioner i tapt inntekt, sier Tvetenstrand.

Dersom du blir ufør får man uføretrygd fra NAV, men den begrenser seg til 66 prosent av lønnen din opptil rundt 670.000 kroner.

Uføre-, barne- og livsforsikring

Uføreforsikring gir deg økonomisk støtte hvis du skulle bli varig arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade. Forsikringen kan dekke tap av inntekt, utgifter til behandling og hjelpemidler, og eventuelt en engangsutbetaling.

Barneforsikring gir økonomisk støtte til barnet, eller foresatte, hvis det skulle bli sykt eller skadet. Forsikringen kan dekke behandlingskostnader, tapt inntekt for foreldre som må være hjemme med sykt barn, og eventuelt en engangsutbetaling.

Livsforsikring er en sum du kjøper av forsikringsselskapet i bytte for en utbetaling til dine etterlatte ved dødsfall. Formålet med livsforsikringen er å gi økonomisk beskyttelse til familien etter forsikringstakerens bortgang.

– Det er en god lønn, men det gir deg maksimalt rundt 440.000 kroner fra NAV etter skatt. Har du lavere lønn, er det 66 prosent av den lønnen, sier Tvetenstrand.

Uten barneforsikring kan også en alvorlig sykdom eller ulykke føre til store økonomiske problemer for foreldre, selv om barnet er dekket av offentlige ordninger, forteller Tvetenstrand.

– Uten barneforsikring vil de motta rett under 300.000 kroner i året hvis de er gift eller samboere, og 325.00 i året om de er alene. Det er en lav lønn å starte voksenlivet på, sier Tvetenstrand.

Hun mener man heller bør vurdere å kutte i andre forsikringer.

– Har du en skikkelig gammel bil, så kan du vurdere delkasko fremfor full kasko. Etter hvert som tingene blir mindre verdt så kan du vurdere å kutte ned på forsikringene, sier Tvetenstrand.

Leirvik i Norsk Familieøkonomi mener at livsforsikringen kan lønnes seg hvis du og partneren eier en bolig sammen og har gjeld.

– Gjelden kan da håndteres om en part faller fra. Men hvis en av partene har lønn til å håndtere gjelden selv ved bortgang, kan en livsforsikring på den som tjener minst være overflødig, sier Leirvik.