une-faremo - Faremo forventer at UNE-sjefen tar signaler

Justisminister Grete Faremo (Ap) forventer at UNE-direktør Terje Sjeggestad tar signalene om å tillegge hensynet til barna større vekt i asylsaker.

– Etterarbeider i form av en stortingsmelding vil være en rettskilde som Utlendingsnemnda må forholde seg til, sier Faremo til NTB.

UNE-direktør Terje Sjeggestad slo fredag fast at politiske signaler alene ikke vil endre nemndas praksis. Kun endringer i lov eller forskrift vil bidra til at flere barn får opphold i Norge, anførte han.

– Intensjonen med stortingsmeldingen er å klargjøre praksis, ikke endre lov eller forskrift. Det er rett at innvandringsregulerende hensyn skal kunne føre til avslag i enkeltsaker, men jeg tillater meg å si at flere barn og barnefamilier nå vil få opphold etter en omgjøringsbegjæring, sier Faremo.

Hun vil ikke karakterisere Sjeggestads uttalelser, men velger heller å uttrykke tillit til at påtroppende UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes vil sørge for en praksis som er mer i tråd med regjeringens signaler i den kommende stortingsmeldingen «Barn på flukt».

– Barnets stemme skal bli hørt i sterkere grad og vi har vektlagt barnefaglig kompetanse i alle ledd i utlendingsforvaltningen. Jeg forventer at den nye UNE-direktøren som har juridisk og barnefaglig kompetanse vil konkretisere dette i sitt arbeid, sier statsråden. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2