Undersøkelse: Folk mangler kunnskap om pensjon

En ny undersøkelse fra Nav kan tyde på at folk vet mindre enn de skulle ønske om pensjon. Halvparten har dårlig kjennskap til regler og rettigheter.

En undersøkelse Opinion har gjennomført for Nav viser at det er et gap mellom interessen for pensjonsspørsmål og den reelle kunnskapen blant nordmenn over 45 år.

Undersøkelsen viser at interessen for alderspensjon naturlig nok øker jo nærmere man kommer pensjonsalder, men i aldersgruppen 45 år og oppover er kunnskapen likevel begrenset.

Kun 20 prosent oppgir at de har kunnskap om innholdet i den nye pensjonsreformen, og 40 prosent oppgir at de ikke kjenner til at Nav er ansvarlig for beregning og utbetaling av alderspensjon fra folketrygden.

Nær halvparten sier de har dårlig kjennskap til regler og rettigheter knyttet til alderspensjonen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2