Ulykkene bekymrer overlegen: – Bare et tidsspørsmål før det skjer en dødsulykke

Ulykkene med elsparkesykler skyter i været i Oslo etter at skjenketidene ble utvidet. Over halvparten av skadene er i forbindelse med alkohol. Det bekymrer overlegen på skadelegevakten.

Antall sparkesykkelulykker skyter i været. Oslo skadelegevakt sier til TV 2 at de fikk inn mer enn tre ganger så mange skadede i april 2021 sammenliknet med samme måned året før.I mai i år var det dobbelt så mange sammenliknet med i fjor. Etter at skjenketiden ble utvidet til klokken 22 ble 11 skadd i døgnet første uken.En stor andel av ulykkene har skjedd på nattestid, og halvparten var i forbindelse med alkohol.Oslo skadelegevakt foreslår å innføre promillegrense og ste

Mer innhold fra TV 2