Ny DNA-rapport:

– Ulvene er ikke hybrider og vi vet hvor de er fra

I flere år har bygdefolk hevdet at ulven i Norge er satt ut eller oppblandet med hund. Etter tre års arbeid kan iallfall forskerne svare på hvor stamfaren kommer fra.

Få, om noen dyr i den norske faunaen, er like omstridt som ulven. Hvert eneste år havner den i skuddlinjen, og ulven er like hatet av noen som elsket av andre.- Ulven er jo et veldig spennende dyr å forske på, og vi har klart å skaffe verdens største datasett på ulv, forteller professor Hans K. Stenøien ved NTNU Vitenskapsmuséet i Trondheim.- Den norsk-svenske ulvestammen ble utryddet før 1970. Så hvor kommer den nåværende u