BEDØVET: Her blir en ulv skutt med piler fra helikopter og bedøvet. Foto: Statens Naturoppsyn
BEDØVET: Her blir en ulv skutt med piler fra helikopter og bedøvet. Foto: Statens Naturoppsyn
Stanset jakt - fikk habilitetskritikk:

Ulve-dommeren hopper av saken

Tingrettsdommer Atle Torvund, som stanset ulvejakten i Norge gjennom en midlertidig forføyning, skal ikke lenger behandle saken.

Det bekrefter Oslo Tingrett overfor TV 2. Bakgrunnen er at det i etterkant av kjennelsen ble reist spørsmål om habiliteten til dommeren fra en av partene.

– Selv om det ikke ble inngitt en formell innsigelse om habiliteten, vurderte dommeren selv og tingretten det som fornuftig å omfordele saken til en annen dommer, skriver kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra ved Tingretten.

Torvund har blitt kritisert fordi han tidligere har ledet lokallaget til Miljøpartiet de Grønne i Nittedal. Senest i 2019 sto han oppført som kandidat for MDG til kommunevalget. Et parti som blant annet har vedtatt at de vil ha minst 8-10 helnorske ynglinger av ulv.

En av de som har reagert sterkt på at han som dommer behandlet saken om ulvejakt er lederen i Utmarkkommunenes sammenslutning (USS) Hanne Alstrup Velure.

Hun gikk ut i Nationen og sa at det var veldig uklokt av Torvund å være dommer i saken, siden han har bakgrunn fra et parti som har et sterkt uttalt standpunkt til rovdyr.

– Det hadde vært like ille om han hadde hatt sterk sympati på den andre siden, understeket hun overfor avisen.

– I denne saken vurderte dommeren at et tidligere og avsluttet verv på kommuneplan i et politisk parti ikke gjorde ham inhabil, skriver tingretten.

De bekrefter at partene i saken ikke ble orientert om Torvunds tidligere verv i forkant av saken.

– Begjæringen om midlertidig forføyning ble ikke forelagt motparten, slik at hvilken tingrettsdommer som behandlet saken først ble kjent når kjennelsen ble avsagt. Dommerens siste og avsluttede politiske verv er likevel kjent i dommernes sidegjøremålsregister, skriver retten.

Det var Noah, Verdens Naturfond og Foreningen våre rovdyr som fremmet krav om stans av fellingen av tre ulveflokker. Etter at de fikk medhold 27. desember, skrev miljøvernminister Espen Barth Eide at han står fast på at vedtaket om lisensfelling er lovlig. Og ba om at tingretten avholder muntlige forhandlinger.

Disse forhandlingene starter mandag i neste uke. Men med en annen dommer enn Atle Torvund.

Miljøverndepartementet bekrefter at Staten skrev følgende i sin begjæring om forhandlinger.

– Dersom tingretten legger opp til at tingrettsdommer Torvund skal lede rettsmøte er det nødvendig at han gir en nærmere redegjørelse for sitt engasjement i MDG og MDGs/lokallagets engasjement i ulvedebatten. Staten vil deretter ta stilling til om det er grunnlag for å reise innvendinger mot hans habilitet.

– Spesielt siden dette er en sakstype som haster og krever prioritet ønsket vi ikke at behandling av et spørsmål om habilitet skulle forsinke sakens videre framdrift, opplyser Tingretten.

Det gjelder svært strenge habilitetsregler for dommere for å forhindre omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet.

Relatert

Mer innhold fra TV 2