Ulovlige kjæledyr i Norge: – Et stort problem

Hvert år smugles et titalls eksotiske dyr ulovlig inn i landet. Ifølge NOAH er dette et problem som kommer til å fortsette å vokse.

VRIENT: Miljødirektoratet har ikke egne fasiliteter for oppstalling av levende dyr. Foto: Øyvind Hermstad
VRIENT: Miljødirektoratet har ikke egne fasiliteter for oppstalling av levende dyr. Foto: Øyvind Hermstad

Handel med eksotiske dyr er et globalt og alvorlig problem. Den eksotiske servalen Niño som rømte i Os ble rikskjent da han rømte fra sin eier.

Niño er bare ett av mange eksempler på ulovlige kjæledyr som årlig smugles inn i Norge.

RHelene Axelsen, biolog i Dyreparken i Kristiansand, sier ulovlig importerte dyr truer naturmangfoldet.

– Dette er et veldig stort problem, og det er utrolig synd at det blir smuglet så mange dyr ulovlig inn i landet, sier Axelsen.

STORT PROBLEM: Helene Axelsen er biolog i Dyreparken og forteller at flere dyr i parken har tidligere vært ulovlige kjæledyr. Foto: Dyreparken i Kristiansand
STORT PROBLEM: Helene Axelsen er biolog i Dyreparken og forteller at flere dyr i parken har tidligere vært ulovlige kjæledyr. Foto: Dyreparken i Kristiansand

Mange henvendelser

Dyreparken mottar ofte henvendelser fra politi, Mattilsynet og Miljødirektoratet i forbindelse med beslagleggelse av ulovlige kjæledyr.

– Da blir vi forespurt om vi kan overta de for å hindre at de blir avlivet, sier hun.

Axelsen sier at det ofte dreier det seg om reptiler som blir holdt ulovlig i Norge, eller som har blitt beslaglagt på grensen.

– Oftest reptiler

EKSOTISKE DYR: Eksotiske dyr er ikke forbudt over hele Europa. Dette fra Miljødirektoratets beslagskontor i Trondheim. Foto: Øyvind Hermstad.
EKSOTISKE DYR: Eksotiske dyr er ikke forbudt over hele Europa. Dette fra Miljødirektoratets beslagskontor i Trondheim. Foto: Øyvind Hermstad.

– Pattedyr er noe mer sjeldent. Mange av dyrene som er blitt beslaglagt har vi tatt imot og er nå å se i dyreparken, sier biologen.

Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH, sier at det er mange problemstillinger knyttet til smuglingen av ulovlige kjæledyr inn i landet.

– Dette er et kynisk marked med oppdrettere som pusher disse dyrene på mennesker som blir blendet av hvor søte dyrene er eller blir lurt, sier hun.

ULIKE REGULERINGER I EUROPA: Siri Anjuna Martinsen er en norsk-svensk veterinær og aktivist tilknyttet dyrevernorganisasjonen NOAH. Foto: Gorm Røseth / TV 2
ULIKE REGULERINGER I EUROPA: Siri Anjuna Martinsen er en norsk-svensk veterinær og aktivist tilknyttet dyrevernorganisasjonen NOAH. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Martinsen forteller at så lenge det er lov med eksotiske dyr i europeiske land, vil dette være et problem som bare fortsetter å vokse.

En bransje med mye penger

– Dyresmuglere blir straffet med bøter, men det har vist seg at de samme smuglerne blir tatt igjen og igjen. Derfor trenger vi bøter som er høye nok slik at vi skaper en avvergende signaleffekt, sier hun.

Martinsen forteller at eierne av disse ulovlige dyrene ofte betaler store summer for å få dyrene inn i landet.

Hun etterspør samtidig andre løsninger når dyr blir konfiskert.

– Etisk er det mange andre løsninger enn avlivning, sier Martinsen.

Jo Esten Hafsmo fra Miljødirektoratet sier de samarbeider med Tolletaten og Mattilsynet når det gjelder konfiskering av dyr og varer laget av dyr.

BESLAG: På beslagskontoret til Miljødirektoratet i Trondheim er det beslaglagt mye utstoppede dyr. Foto: Øyvind Hermstad.
BESLAG: På beslagskontoret til Miljødirektoratet i Trondheim er det beslaglagt mye utstoppede dyr. Foto: Øyvind Hermstad.

– Hvor stort problem er dette?

– Vi gjør årlig beslag av levende dyr, noe vi ser alvorlig på. Uansett hvor mange dyr det er, er dette folk som tar ulovlige dyr inn i landet, sier Hafsmo.

– Er det noen spesielle dyrearter som dere får en økning i henvendelser om?

– Flesteparten av henvendelsene Miljødirektoratet mottar omhandler reptiler og fugler, sier han.

Forbud

Inne på beslagskontoret til Miljødirektoratet er alle dyrene utstoppet, eller på en annen måte preparert i det de blir beslaglagt av Tolletaten.

Kommersiell handel av med truede dyrearter, som for eksempel tiger er forbudt. For noen dyrearter kan internasjonal handel være tillatt, men krever egen tillatelse ved grenseovergang.

Wenche Iren Fredriksen, fra Tolletaten på landegrensen i Svinesund, sier at det de merker best på grensen er hundesmuglig.

GRENSEN: På landegrensen i Svinesund dreier det seg for det meste om ulovlig hundeimport. Foto: Privat.
GRENSEN: På landegrensen i Svinesund dreier det seg for det meste om ulovlig hundeimport. Foto: Privat.

– I Svinesund dreier seg for det meste om dyr som ikke er blitt deklarert riktig, eller ulovlige hunderaser, sier hun.

Fredriksen forteller at det for det meste dreier seg om dyr som er hentet fra Øst-Europa eller Baltikum.