Ulik behandling av unge som sliter:
– Guttene blir overlatt til seg selv

Gutter blir holdt mer ansvarlig for sine dårlige prestasjoner enn jenter. – Det er lettere å gi slipp på guttene fordi vi er overrepresentert i frafallstatistikken, sier tredjeklassingen Matias.

FORDOMMER: At guttene dømmes hardere enn jentene for sine skolenedturer, skyldes fordommer, mener Matias Birkeland (t.v). Her sammen med klassekameratene Fredrick, Ingrid, Frederikke, Malin og Oda. Foto: Asle Bentzen/TV 2
FORDOMMER: At guttene dømmes hardere enn jentene for sine skolenedturer, skyldes fordommer, mener Matias Birkeland (t.v). Her sammen med klassekameratene Fredrick, Ingrid, Frederikke, Malin og Oda. Foto: Asle Bentzen/TV 2

Mens menn innehar flere lederstillinger og får bedre betalt enn kvinner i næringslivet, faller flere gutter ut av utdanningssystemet.Fenomenet har fått tilnavnet «guttekrisen», og er gjenstand for forskning. En undersøkelse av The Choice Lab, som er tilsluttet Norges Handelshøyskole, bekrefter en tendens fra undersøkelser i andre land.Studien, som er utført av Ranveig Falch, Alexander W. Cappelen og Bertil Tungodde