ANONYM: Hassan vil ikke stå frem av hensyn til barn og barnebarn i Norge (illustrasjonsbilde). Foto: Tom Rune Orset / TV 2
ANONYM: Hassan vil ikke stå frem av hensyn til barn og barnebarn i Norge (illustrasjonsbilde). Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Uføre Hassan mistet statsborgerskapet – så fikk han varsel fra NAV om å betale tilbake 2,3 millioner kroner

– Min barndom ble ødelagt av krig, nå blir min alderdom ødelagt, sier Hassan. Mannens advokat mener skjebner som hans må inn i debatten om foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap.

Torsdag blir det debatt i Stortinget om forslaget fra SV og Rødt om å innføre en foreldelsesfrist for tilbakekall av norsk statsborgerskap.

Utlendinger som oppgir uriktige opplysninger eller holder tilbake opplysninger overfor norske myndigheter kan få tilbakekalt sitt statsborgerskap, men det bør være en foreldelsesfrist i slike saker, som i straffesaker, mener partiene.

– Vi ser at en familie blir kastet ut etter 31 år i Norge, og det mener vi er helt urimelig. Vi har foreldelsesfrist for andre ting i samfunnet, som alvorlig kriminalitet, og da bør det gjelde også for statsborgerskap, sa Tobias Lund Drevland i Rødt da forslaget ble fremmet.

Før avstemningen i Stortinget torsdag ber advokat Andrè Møkkelgjerd om at også de økonomiske konsekvensene for trygdede som mister sitt statsborgerskap blir tatt inn i debatten.

– Mitt liv er over, utbryter den palestinske mannen TV 2 har snakket med.

– Det var et sjokk

En god del av de som mister statsborgerskapet får i stedet innvilget opphold i Norge av sterke menneskelige hensyn eller særlig sterk tilknytning til riket.

Dermed kan de fortsatt bo her, men det viser seg nå at for trygdede kan det bety total ruin.

Hassan, som vi kaller ham, er anonym av hensyn til barn og barnebarn i Norge.

Han fortalte ikke om sin tilknytning til Jordan da han søkte asyl for over 20 år siden, og oppga å være statsløs palestiner, født i Libanon.

Det viste seg at han er jordansk statsborger, noe han selv sier han ikke var klar over da han søkte. Men han ble fratatt statsborgerskapet i et endelig vedtak i oktober i fjor, og fikk innvilget opphold på grunn av dårlig helse.

Så kom det et varsel fra NAV om å betale tilbake 2 268 424 kroner, pluss 10 prosent rente på uføretrygden han har fått utbetalt.

– Det var et sjokk, mitt liv blir ødelagt! Jeg vokste opp i en flyktningleir i Libanon. Barndommen min ble ødelagt av krig, nå blir alderdommen ødelagt av NAV, fortviler den uføretrygdede mannen.

Han har ingen oppsparte midler, og ser ingen mulighet til å innfri kravet NAV har varslet om.

– Bare jeg tenker på dette så går blodtrykket opp, det er farlig for meg, sier Hassan.

Politisk løsning

Utlendingsdirektoratet (UDI) opplyste til TV 2 i februar at de har liggende godt over tusen saker om tilbakekall til behandling.

Møkkelgjerd sier andre som har mottatt trygd, og får vedtak om tilbakekall framover vil få samme forhåndsvarsel som Hassan med krav om tilbakebetaling.

– Flere krav vil komme fordi vedtaket om tilbakekall innebærer at de ikke har hatt medlemskap i folketrygden, uavhengig av om de ellers fyller vilkårene for trygd, sier han.

– Hva mener du er løsningen for Hassan?

– Vi vil argumentere for at det foreligger særlige grunner for at han ikke må tilbakebetale dette beløpet. Men løsningen ligger også på politisk nivå ved at denne situasjonen bør gå inn i debatten om foreldelsesfrist og forholdsmessighetsvurdering og gjennom regelverksendringer, sier Møkkelgjerd.

TV 2 har foreløpig ikke fått svar fra arbeids- og inkluderingsministeren på spørsmål om forhåndsvarslet til NAV.

Foreslår å henlegge sakene

Den nye statsborgerloven fra 2020 skulle sikre at enkeltpersoner og deres familier ikke blir rammet uforholdsmessig hardt av tilbakekall.

Det er derfor et pålegg i loven om at uriktige og mangelfulle opplysninger skal veies opp mot integrering, botid, og tilknytning til Norge. Og det skal tas hensyn til hvordan tilbakekall påvirker familien.

Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre har i innstilling til saken gått i mot en foreldelsesfrist, og det er dermed er det ikke flertall for dette.

Aps tidligere arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik har blant annet advart om at i en foreldelsesfrist vil føre til at en rekke personer vil kunne få beholde norsk statsborgerskap og norsk pass med uriktig identitet, noe hun betegner som uheldig.

Men SV og Rødt legger fram et løst forslag om at UDI bruker ressursene sine på ukrainske flyktninger i stedet for å etter gå gamle saker.

«Stortinget ber regjeringen henlegge saker om tilbakekall, og vri ressursbruken til andre asyl- og oppholdssaker», heter det i nye forslaget.

Opplevde borgerkrig som 6-åring

Hassan fastholder at han ikke visste at han var jordansk statsborger da han kom til Norge, og sier han trodde han hadde mistet det. Han mener derfor at han ikke har gitt uriktige opplysninger.

Han forteller at familien var flyktninger i Jordan da borgerkrigen «Sorte september» mellom palestinere og jordanske myndigheter raste i 1970.

Volden fortsatte etter fredsavtalen, til Palestinas frigjøringsorganisasjon PLO ble drevet ut av Jordan mot Syria i 1971.

Hassan sier han som seks-åring ble vitne til grusomheter han aldri kan glemme, og som har gjort at han er ufør i dag.

– Jeg er ikke jordansk, jeg er palestinsk, og vil alltid være det, sier Hassan.