Rakett på avveie:

UD med klar beskjed til Sverige

Svenskene vil hente noe de har lett etter siden rakettuhellet i april. Nå får de en tydelig beskjed fra UD. – Må respekteres.

UHELL: Denne svenske forskningsraketten styrtet i Midt-Troms ved et uhell i april. Foto: SSC
UHELL: Denne svenske forskningsraketten styrtet i Midt-Troms ved et uhell i april. Foto: SSC

– Veldig alvorlig.

Slik beskrev UD det da en ni meter lang og 1,6 tonn tung svensk forskningsrakett havnet på Likkafjellet i Målselv kommune i Troms ved en feil, 24. april i år.

Raketten landet 40 kilometer fra der den egentlig skulle, kun ti kilometer unna nærmeste bebyggelse i Norge.

Planen var å gjennomføre et eksperiment om vektløshet, men så gikk det galt.

Nå kommer norske myndigheter med en klar beskjed til svensk UD. Svenskene vil nemlig krysse grensen for å hente noe de har lett etter siden raketten kom på avveie.

LOKALISERT: Deler av raketten av typen TEXUS-58 ble raskt lokalisert på Likkafjellet Foto: Benny Norendahl / SSC
LOKALISERT: Deler av raketten av typen TEXUS-58 ble raskt lokalisert på Likkafjellet Foto: Benny Norendahl / SSC

Uenige

– Et nedfall av en slik rakett er en veldig alvorlig hendelse som kan medføre stor skade. Når en slik grensekrenkelse skjer, er det avgjørende at de ansvarlige umiddelbart informerer relevante norske myndigheter gjennom de rette kanalene, sa pressetalsperson Ragnhild H. Simenstad i UD til TV 2 den gang.

UD var tydelig på at de mente Sverige ikke hadde håndtert situasjonen slik de burde. Kritikken kjente de seg imidlertid ikke igjen i på andre siden av grensen.

AVGJØRENDE: Det er avgjørende at ansvarlige informerer relevante norske myndigheter når en slik grensekrenkelse skjer, sa Ragnhild H. Simenstad i UD. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2
AVGJØRENDE: Det er avgjørende at ansvarlige informerer relevante norske myndigheter når en slik grensekrenkelse skjer, sa Ragnhild H. Simenstad i UD. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Vi har fulgt de rutinene som Sverige og Norge har kommet til enighet om når det gjelder kommunikasjon i samband med denne typer hendelser, sa Philip Ohlson, kommunikasjonssjef i Swedish Space Corporation.

Nå opplyser imidlertid UD om at det har kommet en beklagelse fra svenske myndigheter siden rakettstyrten.

– Sverige har kommet med en uforbeholden beklagelse og for øvrig forsikret oss i møter om at det ikke vil sendes raketter over Norge uten at dette er avklart med oss i forkant, sier pressetalsperson i UD, Siri R. Svendsen.

Ingen unntak

Mens deler av raketten raskt ble lokalisert, var ikke det tilfelle med den 750 kilo tunge rakettmotoren.

Nå er den funnet, og svenskene vil hente den hjem.

«Det vises i den anledning til krav Norge stiller ved et havari på norsk territorium, herunder at norsk jurisdiksjon respekteres, at det ikke iverksettes tiltak for å hente ut vrakgods uten at dette er klarert med norske sentralmyndigheter.», heter det i kommunikasjonen mellom Norge og Sverige.

NEDFALNE RAKETTDELER: Rakettmotoren til den svenske forskningsraketten ligger fremdeles et sted i Troms. Foto: Mattias Forsberg / SSC
NEDFALNE RAKETTDELER: Rakettmotoren til den svenske forskningsraketten ligger fremdeles et sted i Troms. Foto: Mattias Forsberg / SSC

Det fremgår at de får hente rakettmotoren, men samtykket kommer med flere haker som vanskeliggjør bergingen. Det pekes blant annet på at motorisert ferdsel i utmark, inkludert landing og start med helikopter, er forbudt, med noen unntak.

«Ingen av unntakene gjelder bergingsoperasjoner for nedfalne rakettdeler», heter det i dokumentet.

Og skulle rakettmotoren ligge innenfor nasjonalparkgrensen i området, påpeker UD at nasjonalparken er vernet fra inngrep av enhver art, inkludert forbud mot lavtflyvning under 300 meter.

Dermed kan det ta lang tid før svenskene får de særskilte tillatelsene de trenger for å hente hjem rakettmotoren.