Helge Ingstad-rettssaken:

– Uaktsomheten er mer graverende enn i Sleipner-ulykken

Det viktigste for aktorene er ikke lengden på straffen, men at den tiltalte vaktsjefen faktisk blir dømt for uaktsom navigering.

MARATON-RETTSSAK: Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta har ført den to måneder lange Helge Ingstad-rettssaken for påtalemyndigheten. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
MARATON-RETTSSAK: Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta har ført den to måneder lange Helge Ingstad-rettssaken for påtalemyndigheten. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Den to måneder lange rettssaken etter fregatt-ulykken går mot slutten.

Torsdag ba aktoratet om 120 dager betinget fengsel med prøvetid på to år for den 33 år gamle tidligere vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad».

– Dersom tiltalte hadde holdt forsvarlig utkikk, tilpasset hastigheten etter omstendighetene og benyttet alle tilgjengelige midler for å avgjøre fare for sammenstøt, ville han oppdaget at objektet foran dem var tankskipet sola TS, sa statsadvokat Magne Kvamme Sylta.

I sin forklaring har vaktsjefen selv fortalt at han så noen kraftige lys i fjorden den natten, men at han var fastlåst i tanken om at lysene stammet fra land.

OBSERVASJONSSEILAS: Bilde fra Havarikommisjonen sin gjenskaping av utsikten fra fregatt-broen den kvelden. Foto: Politiet
OBSERVASJONSSEILAS: Bilde fra Havarikommisjonen sin gjenskaping av utsikten fra fregatt-broen den kvelden. Foto: Politiet

Avviser medskyldige

Aktorene avfeide alle påstander om at kollisjonen skyldtes systemsvikt, og advarte i samme åndedrag om å frita enkeltindivider for skyld i denne saken.

– Dette er en form for fatalisme som kan føre til at skylden for andre hendelser også rettes mot sterile faktorer og uheldige tekniske løsninger. Dette sammenstøtet skyldes uforsvarlig navigering, sa statsadvokat Benedikte Høgseth.

Hun avviste også at ledelsen ved tankskipet Sola TS og trafikksentralen på Fedje var medskyldige i ulykken.

Forsvarerne til 33-åringen har hele tiden hevdet at tankskip-kapteinen burde vært tydeligere på kollisjonsfaren, og at Fedje burde gitt bedre informasjon til fregatt-broen.

Det har ingen betydning for skyldspørsmålet i dagens rettssak, mener Høgseth.

– Når det kommer til Fedje VTS, så kan ikke de passe på at hvert enkelt fartøy overholder vikeplikten og sjøvettreglene. Dette var en normal seilas, helt til det ikke var det lenger bare ett minutt før kollisjonen. Da kan man ikke forvente inngripen fra Fedje VTS der de kaller opp fartøyet og sier «hei, husk å følge sjøvettreglene».

VTS: Trafikksentralen på Fedje holder overoppsyn med sjøtrafikken i området, men aktoratet mener det er urimelig at de skal passe på at hvert enkelt skip overholder vikeplikten. Foto: Gorm Kallestad
VTS: Trafikksentralen på Fedje holder overoppsyn med sjøtrafikken i området, men aktoratet mener det er urimelig at de skal passe på at hvert enkelt skip overholder vikeplikten. Foto: Gorm Kallestad

Sammenlignet med Sleipner

I mangel av lignende dommer å sammenligne med, trakk aktoratet frem Sleipner-ulykken.

I 1999 gikk hurtigbåten Sleipner på grunn i Bømlafjorden, og 16 personer mistet livet.

Kapteinen ble den gang dømt til seks måneders betinget fengsel for uaktsom navigering.

– Selv om Sleipner hadde tap av menneskeliv, er det andre ting som bør vektlegges i vår sak. Tiltalte førte et høyteknologisk krigsskip, understøttet av brovaktslaget. Han fikk også faresignal som burde utløst tiltak. Uaktsomheten er mer graverende enn i Sleipner-ulykken, sier Høgseth.

Aktor Sylta vektlegger at tiltalte hadde høy navigasjonsutdanning, hadde tid til å hindre ulykken, valgte å ikke se i radar, spurte ikke brovaktslaget om hjelp, og at han heller ikke brukte kikkert for å finne ut hvor lysene i fjorden stammet fra.

– Graden av uaktsomhet ligger godt over nivået på simpel uaktsomhet. Det er én hånd som styrer rattet, og det er vaktsjefen sin hånd, sier han.

UTSPØRRING: Over 30 vitner har vært innkalt til Helge Ingstad-rettssaken. Her er statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta. Foto: Frode Hoff / TV 2
UTSPØRRING: Over 30 vitner har vært innkalt til Helge Ingstad-rettssaken. Her er statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta. Foto: Frode Hoff / TV 2

Hardt ut mot Sjøforsvar-sjefen

I tillegg til prosedyren mot 33-åringen, valgte statsadvokat Høgseth å starte dagen med å refse sjefen for Sjøforsvaret, Rune Andersen.

HAVARI: 8. november 2018 forliste fregatten KNM Helge Ingstad i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Foto: Terje Pedersen
HAVARI: 8. november 2018 forliste fregatten KNM Helge Ingstad i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Foto: Terje Pedersen

Høgseth viste til uttalelser fra Andersen i et eksklusivt TV 2-intervju, der han har varslet at Sjøforsvaret kanskje må vurdere hvor åpne de skal være med informasjon, hvis det ender med dom.

– Jeg stiller meg selv spørsmålet... om vi kan være så åpne dersom vi ender opp med at et enkeltindivid blir dømt. En som gjorde så godt han kunne, men gjorde feil, sa Andersen den gang.

Disse uttalelsene reagerte aktor Høgseth sterkt på.

– Det bør neppe komme som en overraskelse i et demokratisk samfunn som Norge, at et statlig organ som Sjøforsvaret bidrar med informasjon til politiet etter en så alvorlig hendelse som Helge Ingstad-ulykken var, sier Høgseth og fortsetter:

– Vi mener det er populistisk og spekulativt av en sjef for en forsvarsgren å mene at denne informasjonen er bakgrunnen for tiltalen. Det er ikke riktig. Det mest oppsiktsvekkende med Andersen sine uttalelser er at de i fremtiden må vurdere hvilken informasjon de skal gå ut med hvis tiltalte blir dømt. Det er god grunn til å stoppe opp og tenke over hva Andersen sier.

Torsdag skal forsvarerne til 33-åringen holde sitt avslutningsforedrag. De ønsker ikke å kommentere saken før da.