– Tyveriet gjør ham mer menneskelig

Professorer i etikk og filosofi oppfordrer folk til å ransake seg selv før man setter seg på sin høye hest og dømmer Bjørnar Moxnes.

SØKELYS: Bjørnar Moxnes og andre offentlige personer med tillitsverv har mye strengere krav til oppførsel enn folk flest, sier etikkprofessorer. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
SØKELYS: Bjørnar Moxnes og andre offentlige personer med tillitsverv har mye strengere krav til oppførsel enn folk flest, sier etikkprofessorer. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Saken om Bjørnar Moxnes og solbrillene har gjort nasking og hans mulige avgang til samtaleemne for hele nasjonen.

Samtidig pågår det en høylytt debatt om kritikken fra mediene og folk flest er for hard.

Tidligere Rød Valgallianse-leder Aslak Sira Myhre mener mediene «er i blodtåka», og sier rett ut at Moxnes blir mobbet.

Hvor alvorlig?

Nå som saken er ferdig hos politiet, og forklaringene om tyveriet er avslørt – hvor alvorlig er denne saken egentlig, sett fra et etisk, moralsk og holdningsmessig perspektiv?

Espen Gamlund er professor ved Universitetet i Bergen, og har etikk, moralfilosofi og politisk filosofi som spesialfelt Foto: UiB
Espen Gamlund er professor ved Universitetet i Bergen, og har etikk, moralfilosofi og politisk filosofi som spesialfelt Foto: UiB

TV 2 har spurt to professorer i nettopp etikk og filosofi, pluss en omdømmeekspert, om hva de mener. Svarene vil kanskje overraske deg.

– Det han har gjort er alvorlig, men man skal være forsiktig med å felle en altfor hard dom, sier etikkprofessor Espen Gamlund ved Universitetet i Bergen.

«Moralsk overlegen»

Gamlund sier det er lett for folk å sette seg på sin høye hest og tenke at man aldri kunne gjort et lignende lovbrudd.

På den måten blir man nesten «moralsk overlegen» Rødt-lederen.

Det advarer etikkprofessoren om.

Han mener nemlig at de fleste av oss er i stand til å bryte loven, hvis de rette omstendighetene inntreffer.

Har du stjålet noe før?

– Selv ville jeg ikke nasket, men jeg kunne kjørt på rødt lys, som også er galt. Hvis man skal dømme, så bør en ransake seg selv og være villig til å innrømme at man kunne vært i stand til lovmessig overtramp.

Det er først etter en slik selvaksept at man har det rette perspektivet og utgangspunktet til å felle en dom over det Moxnes har gjort, sier professoren.

– Da kan man eksempelvis tenke at Moxnes er like vanlig som oss andre. Han gjør feil, og sånn sett gjør tyveriet ham mer menneskelig.

– Når det er sagt, så er det spesielt at en Rødt-politiker gjør dette. Han styrer et parti som flagger den moralske fanen høyt, sier Gamlund.

MORAL: Professorene mener Moxnes-saken slår ekstra hardt tilbake på Rødt, fordi det er et verdi-parti som roper høyt når andre begår urett. Foto: Aage Aune / TV 2
MORAL: Professorene mener Moxnes-saken slår ekstra hardt tilbake på Rødt, fordi det er et verdi-parti som roper høyt når andre begår urett. Foto: Aage Aune / TV 2

Maktbyrden

Nettopp maktposisjonen til Moxnes gjør at selv små lovbrudd blir store, sier filosofiprofessor Einar Øverenget ved Høgskolen i Innlandet.

– Jo mer makt, jo strengere krav. Når man gir noen et tillitsverv og rom til å utøve sitt skjønn, så kommer det med en forventning om at vedkommende bruker dette på en klok og akseptabel måte.

Når personen som har fått makt bryter denne tilliten, dukker det opp ett stort spørsmål: «Hvis du er villig til å krysse denne grensen ved små ting, er du fortsatt villig til det når det skjer store ting?»

– Det er ganske naturlig å lure på om man kan stole på denne personen, sier Øverenget.

MAKT: Filosofi-professor Einar Øverenget ved Høgskolen i Innlandet mener kravene til oppførsel øker jo mer makt man får. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
MAKT: Filosofi-professor Einar Øverenget ved Høgskolen i Innlandet mener kravene til oppførsel øker jo mer makt man får. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Mange politikerskandaler

Moxnes-saken er overhodet ikke første gang våre øverste folkevalgte havner i klammeri med juridiske eller moralske lover.

Listen med politiker-skandaler er lang, og mange av dem er straffemessig langt mer alvorlige enn stjeling av et par solbriller med påfølgende løgn om hendelsesforløp.

Se TV 2 sin oversikt over skandalene her.

Retorikk-professor Kjell Lars Berge ved Universitetet i Oslo tror Moxnes vil overleve som partileder, nettopp fordi alvorlighetsgraden er så mye lavere enn de andre skandalene.

– Folk har en tendens til å glemme fort, så dette kommer til å gå over. Det har vært mange politiker-skandaler, og jeg er mer bekymret for Moxnes sin egen selvtillit og helse, sier Berge.

Advarer

Rødt-lederen er enn så lenge sykemeldt.

– Det tror jeg man skal ta på alvor. Jeg har hele tiden oppfattet ham som en psykisk sterk person, men hvis han er psykisk nedbrutt så er det veldig alvorlig. Jeg liker ikke at man harselerer med denne saken, og vi skal huske på hva som skjedde med Tore Tønne.

Ap-politikeren var tidligere helseminister, og ble i 2002 ble siktet for grovt uaktsomt bedrageri.

Saken fikk stor oppmerksomhet i mediene, og Tønne tok sitt eget liv. I etterkant ble det en stor debatt om hvordan journalistikken behandler enkeltmennesker under stort press.

Trenger du noen å snakke med?

Det er flere steder du kan kontakte:

Legevakten på: 116 117 (ved behov for akutt hjelp)

Nødnummer : 113 (ved behov for akutt hjelp)

Mental Helse: 116 123

Røde Kors: 800 33 321

Kirkens SOS: 22 40 00 40

FORSIKTIGHET: Mange har tatt til orde for å respektere at Bjørnar Moxnes faktisk er sykemeldt, og gi ham ro. Foto: Frode Sunde / TV 2
FORSIKTIGHET: Mange har tatt til orde for å respektere at Bjørnar Moxnes faktisk er sykemeldt, og gi ham ro. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tviler på leder-fremtiden

Etikk- og filosofiprofessorene er ikke like sikre på at Moxnes kan fortsette som partileder.

– Historien har vist at veldig mange politikere som går gjennom noe lignende trekker seg fra lederverv. Spørsmålet er om Rødt har noe alternativ til ham. De må vurdere i hvilken grad partiet blir skadelidende, sier Gamlund.

Hvis Moxnes faktisk er en person som synes stjeling er greit, kan det være problematisk for Rødt, mener han.

Øverenget tror det vil være klokt av Moxnes å trekke seg.

– Er man i en maktposisjon, så har man stort spillerom. Makt er farlig og en tung bør å bære. Man ønsker at våre ledere skal gå frem som et godt eksempel, og jeg tror ikke denne situasjonen er til å leve med for Rødt.

TILLIT: Partileder Bjørnar Moxnes på talerstolen under Rødt sitt landsmøte i Stavanger, 22. april i år. Partiet har hele veien ytret full tillit til sin leder. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2
TILLIT: Partileder Bjørnar Moxnes på talerstolen under Rødt sitt landsmøte i Stavanger, 22. april i år. Partiet har hele veien ytret full tillit til sin leder. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Avviser holdningsendring

Rent holdningsmessig – det at en kjent partileder blir tatt for nasking, tror dere det skremmer folk fra å gjøre det samme, eller tror dere folk vil tenke at «hvis han gjør det, så er det mer akseptert»?

– Jeg tror folk flest har en klar forståelse av at en ikke skal stjele, og at denne saken er en bekreftelse på at man ikke gjør slikt, sier Øverenget.

Gamlund tror folk er i stand til å være sin egen moralske autoritet, og tenke at stjeling ikke er greit.

– Jeg tror ikke Moxnes går foran som et dårlig eksempel for oss andre. Samtidig tror jeg de som vurderer å naske vil være veldig oppmerksomme på eventuelle overvåkingskamera etter dette.

Tidligere RV-leder: – Dere er i blodtåka igjen