TVUNGEN LØNNSNEMND: Arbeids- og inkluderingsministeren møtte pressen sammen med partene etter å ha foreslått tvungen lønnsnemnd. Foto: Terje Pedersen / NTB
TVUNGEN LØNNSNEMND: Arbeids- og inkluderingsministeren møtte pressen sammen med partene etter å ha foreslått tvungen lønnsnemnd. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken: – Skolen tapte

Lærerstreiken avsluttes, og lærerne kommer tilbake på jobb så snart som mulig.

Partene i lærerstreiken ble kalt inn til møte hos arbeids- og inkluderingsdepartementet tirsdag kveld.

Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd i konflikten.

På oppfordring fra arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har partene sagt seg villige til å avslutte streiken slik at lærerne kan gå tilbake på jobb så snart som mulig.

– Alvorlige samfunnsmessige konsekvenser

Persen har lenge vært tilbakeholden med å gripe inn i streiken, men åpnet tirsdag for det etter å ha mottatt statsforvalterne sin rapport om streikens konsekvenser.

Hun understreker fremdeles at det er beklagelig at regjeringen måtte gripe inn.

– Partene har dessverre ikke funnet en løsning på konflikten. Streiken fører nå til alvorlige samfunnsmessige konsekvenser for barn og unge, sier Persen.

– Jeg er spesielt bekymret for elevenes opplæring, utsatte barn og unge, og deres psykiske helse. Etter en samlet vurdering har jeg derfor foreslått tvungen lønnsnemnd.

– Svært synd

Kommunesektorens organisasjon (KS) er glad for at streiken nå er over.

– Det er svært synd at partene ikke klarte å bli enige om en løsning og at det må tvungen lønnsnemnd til. Men vi er svært glade for at 150.000 barn og unge som er rammet av streiken, nå kan komme tilbake på skolen, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

STEILE FRONTER: Det har vært steile fronter mellom Utdanningsforbundets leder Steffen Handal (t.v.) og KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø under streiken. Foto: Terje Pedersen / NTB
STEILE FRONTER: Det har vært steile fronter mellom Utdanningsforbundets leder Steffen Handal (t.v.) og KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø under streiken. Foto: Terje Pedersen / NTB

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal kaller dette en mørk dag.

– KS har vunnet fram, og skolen tapte, sier Handal.

Han mener regjeringen påtar seg et stort ansvar for grunnlaget for konflikten, ved å bryte inn.

– Tvang bygger ikke tillit. Tvang bygger ikke lærere for framtida. Tvang løser ikke lærermangelen, og heller ikke mindrelønnsutviklingen til lærerne. Det som kommer til å skje nå er at lærerne nok en gang taper et tariffoppgjør, sier han.

Tidenes lengste

Over 8500 lærere var til slutt i streik i det som ble Norges lengste lærerstreik.

Utdanningsdirektoratet anslår at i overkant av 70 000 barn og unge var berørt ved streikens slutt.

Flere kommuner har slått alarm om konsekvensene.