KREVER HELHETLIG GREP: Forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen er glad for at sosialhjelpsmottakere skal få ekstra penger, men krever mer helhetlige grep for de fattige. Foto: Terje Bendiksby / NTB
KREVER HELHETLIG GREP: Forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen er glad for at sosialhjelpsmottakere skal få ekstra penger, men krever mer helhetlige grep for de fattige. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Skal få 1000 kroner ekstra:

Tvil om håndsrekning til fattige kommer fram til jul

Sosialhjelpsmottakere skal få 1000 kroner ekstra i desember, men det er opp til den enkelte kommune om pengene kommer inn på konto til de som sliter før jul.

Sosialhjelpsmottakere får en ekstra økonomisk håndsrekning for desember. Alle får 1000 kroner, pluss ytterligere 1000 per barn.

Det er regjeringspartiene og SV blitt enige om, melder NTB.

Den sterke prisøkningen som har vært i år gjør denne håndsrekningen til en utsatt gruppe kjærkommen, særlig med tanke på jule- og nyttårsfeiringen, mener Aps medlem i Stortingets finanskomite, Frode Jacobsen.

– Blir pengene overført til sosialhjelpsmottagerne før jul?

– Vi har en klar forventning om at de som mottar sosialhjelp skal få pengene så raskt som mulig. Jeg er helt sikker på at det blir godt mottatt, sier Jacobsen til TV 2.

HÅNDSREKNING: Partileder Jonas Gahr Støre sammen med Aps medlem i finanskomiteen, Frode Jacobsen. Støre har fått fattigdomsrefs fra LO, som har krevd at ytelsene må økes raskt.Foto: Vidar Ruud / NTB
HÅNDSREKNING: Partileder Jonas Gahr Støre sammen med Aps medlem i finanskomiteen, Frode Jacobsen. Støre har fått fattigdomsrefs fra LO, som har krevd at ytelsene må økes raskt.Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud

Penger til 30.000 barn

Ap, Sp og SV har satt av 100 millioner kroner i statsbudsjettet til dette, og det er 50.000 sosialhjelpsmottakere og 30.000 barn som vil kunne få en ekstra utbetaling i desember.

Men pengene går til kommunene, som bestemmer hvordan millionene skal fordeles. De er ikke øremerket til sosialhjelp.

– Stortinget vedtar ikke sosialhjelpssatsene, men vi har en klar forventing om at de som mottar sosialstøtte skal få den ekstra utbetalingen Stortinget vedtar, sier Ap-politikeren.

Vedtaket blir gjort i Stortinget 21. desember, men Ap, Sp og SV går ut med den økonomiske håndsrekningen i dag slik at kommunene skal få tid til å utbetale pengene før jul, ifølge Jacobsen.

Men om den enkelte sosialmottaker får de ekstra pengene før jul er altså usikkert, medgir han.

Refs og ros fra LO-topp

– Dette er veldig offensivt, men vi kan ikke fortsette med det nivået som nå er på sosialhjelpen og de laveste statlige ytelsene. Det må tas et mer helhetlig grep. De som lever på stønad må få et bedre grunnlag å leve på, sier leder i Fellesorganisasjonen Mimmi Kvisvik til TV 2.

Hun sier det er et veldig tydelig signal om at man har forståelse for at folk har det vanskelig.

– Helst skulle jeg ønske at pengene kom i hende til sosialhjelpsmottakerne før jul, sier fagforeningslederen, men hun tviler på at det vil være mulig å få til for Nav-kontorene i alle kommuner.

Kvisvik er en av flere LO-topper som har refset regjeringen Støre for å ikke gjøre nok for de fattige som er blitt særlig hardt rammet av høye priser i år.

– Det er ingen tvil om at vi ikke kan fortsette med akutte løsninger. De statlige ytelsene må opp, men det er fint at det gis et ekstra tilskudd til sosialhjelp nå, sosialhjelpen er det siste sikkerhetsnettet, og nå må vi bruke det som det, sier Kvisvik.