TV 2 presiserer funn fra sykehjemsundersøkelsen

TV 2 mener tallene fra sykehjemsundersøkelsen burde vært mer nyansert.

PRESISERER TALLMATERIALE: Nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2. (Foto: Håvard Solem/TV 2)
PRESISERER TALLMATERIALE: Nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2. (Foto: Håvard Solem/TV 2)
I en serie reportasjer har TV 2 satt søkelyset på situasjonen ved norske sykehjem. Grunnlaget er en undersøkelse TV 2 har gjennomført blant sykehjemsansatte. Funnene er presentert på en slik måte at det går fram at to tredeler av de ansatte ved sykehjemmene mener behandlingen er uverdig. TV 2 presiserer at de som mener behandlingen på egen arbeidsplass er uverdig, er en av fem. Dette tallet skulle vært med i reportasjen, og TV 2 beklager at framstillingen

Mer innhold fra TV 2