BANEHEIA-SAKEN:

TV 2 oppsøkte de ansvarlige – slik gikk det

KRISTIANSAND (TV 2): Beklagelsene har haglet fra offentlig hold etter frikjennelsen av Viggo Kristiansen (43). Men de som ledet etterforskningen i 2000, ønsker ikke å kommentere saken.

I en enebolig utenfor Kristiansand bor tidligere kriminalsjef Arne Pedersen.

Den nåværende pensjonisten ledet etterforskningen som førte til tiltale mot Kristiansen. Han har hele tiden vært tydelig på at han mener dommen mot Kristiansen var riktig.

Senest i mars i år sendte han et 36 sider langt brev til Oslo statsadvokatembeter, som på det tidspunktet sto midt i den nye Baneheia-etterforskningen.

Der uttrykte han bekymring for at det kunne se ut som om det ikke kom til å bli tatt ut ny tiltale mot Kristiansen.

ANSIKT UTAD: Kriminalsjef Arne Pedersen ga befolkningen oppdateringer om hvordan etterforskningen av Baneheia-saken gikk i 2000. Foto: Heiko Junge / NTB
ANSIKT UTAD: Kriminalsjef Arne Pedersen ga befolkningen oppdateringer om hvordan etterforskningen av Baneheia-saken gikk i 2000. Foto: Heiko Junge / NTB

På fredag la Riksadvokaten ned påstand om at Kristiansen frifinnes.

Beklagelsene har stått i kø.

Men fra Pedersen, og flere andre som sørget for at Kristiansen ble dømt, har det vært stille.

«Velkommen til mobilsvar»

I flere år har TV 2 forsøkt å få til et intervju med den opprinnelige etterforskningsledelsen.

Men verken kriminalsjef Pedersen, Kripos' etterforskningsleder Asbjørn Hansen eller den tidligere politiavdelingslederen i Kristiansand, Magne Storaker, har ønsket å stille opp. Det samme gjelder aktor i saken, tidligere statsadvokat Edward Dahl.

Aktørene har vist til at saken har vært under behandling av Gjenopptakelseskommisjonen eller under etterforskning hos politiet.

TAUSE: Fra venstre er Asbjørn Hansen, Edward Dahl, Arne Pedersen og Magne Storaker. Foto: NTB
TAUSE: Fra venstre er Asbjørn Hansen, Edward Dahl, Arne Pedersen og Magne Storaker. Foto: NTB

Med unntak av Hansen, for mange kjent fra TV 2-programmet «Åsted Norge», har ingen svart på TV 2s henvendelser etter frifinnelsen. Ingen av dem har uttalt seg hos andre medier heller.

Før Riksadvokatens innstilling skrev Hansen i en SMS at han ikke ønsket å kommentere saken. Etter innstilling har han ikke besvart TV 2s henvendelser.

TV 2 har forsøkt å ringe Pedersen, Dahl og Storaker. Anropene er ikke besvart. Vi har også sendt tekstmeldinger, lagt igjen beskjeder på telefonsvarer og gjort forsøk på å oppsøke dem fysisk.

Traff på kona til Pedersen

Lørdag ettermiddag gikk TV 2s reportere og fotografer inn på tunet til Arne Pedersen, i et siste forsøk på å få snakke med ham og for å gi ham anledning til svare på kritikken som har kommet.

UBESVART: Etterforskningslederne svarer ikke på telefonen. Foto: Terje Frøyland / TV 2
UBESVART: Etterforskningslederne svarer ikke på telefonen. Foto: Terje Frøyland / TV 2

På tunet utenfor huset hans traff TV 2 en annen person som har hatt en rolle i denne saken.

Pedersens kone, politiadvokat Ingrid Thorsen, etterforsket ikke Baneheia-saken, men det var hun som henla den såkalte 2009-saken.

HENLA SAK: Politiadvokat Ingrid Thorsen henla voldtektssaken mot Jan Helge Andersen i 2009. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
HENLA SAK: Politiadvokat Ingrid Thorsen henla voldtektssaken mot Jan Helge Andersen i 2009. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

I den nye etterforskningen ble det avdekket at en ukjent voldtektsanklage mot Jan Helge Andersen bevisst eller ubevisst ble holdt tilbake for Gjenopptakelseskommisjonen.

Denne saken er nå under etterforskning av Spesialenheten for politisaker.

Thorsen ønsker ikke å kommentere Baneheia-saken overfor TV 2. I mai uttalte hun følgende om håndteringen av voldtektsanklagen som nå er under etterforskning.

– Vi verken tenkte, eller hadde foranledning til å tenke, at denne saken skulle ha noen relevans i forhold til de konkrete bevisene og vilkårene for straffskyld i Baneheia-saken.

TV 2 spør Thorsen om mannen hennes er hjemme, og om han er tilgjengelig. Hun svarer at han er kjent med at pressen ønsker å snakke med ham, men at han ikke har noen kommentar.

INGEN HJEMME: Aktor Edward Dahl åpnet ikke da TV 2 prøvde å ringe på. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
INGEN HJEMME: Aktor Edward Dahl åpnet ikke da TV 2 prøvde å ringe på. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Heller ikke aktor Dahl eller avdelingsleder Storaker er hjemme når TV 2 ringer på.

Dermed er det uklart hva disse aktørene mener om den seneste utviklingen i saken.

Flere involverte politimestere

TV 2 har også kontaktet Bjørn Hareide og Kirsten Lindeberg, som var politimestere i Agder fra henholdsvis 2002 til 2007 og 2007 til 2021.

Lindeberg var politimester i alle årene Kristiansen kjempet for å få sin sak gjenåpnet. Agder-politiet motsatte seg alle hans begjæringer.

Utover å vise til beklagelsen fra dagens politimester ønsker ikke Lindeberg å uttale seg.

Hareide tiltrådte i rollen bare en måned før lagmannsrettens dom falt i 2002.

– Jeg har full tillit til riksadvokatens avgjørelse og begrunnelsen for hans standpunkt, sier Hareide til TV 2.

Hareides forgjenger, politimester Ansten Klev, døde i 2008.

Disse har beklaget

Det var tidligere riksadvokat Tor Aksel Busch som tok ut tiltalen mot Kristiansen i sin tid.

Etter fredagens pressekonferanse beklaget han. Det gjorde også førstestatsadvokaten og politimesteren i Agder.

SATT LENGE: Tor Aksel Busch tok ut tiltalen mot Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen for over 20 år siden. Det er tre år siden han ga seg som riksadvokat. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
SATT LENGE: Tor Aksel Busch tok ut tiltalen mot Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen for over 20 år siden. Det er tre år siden han ga seg som riksadvokat. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det samme gjorde Kripos og Kristiansands ordfører.

Samtidig vil justisminister Emilie Enger Mehl sette ned et uavhengig utvalg som skal gjennomgå Baneheia-saken.

– Skulle den rettskraftige avgjørelsen være i tråd med Riksadvokatens vurdering, vil dette være en rettsskandale som mangler sidestykke i Norge, sier Mehl.

Advokat reagerer

Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, mener det er viktig at alle som har hatt en rolle i saken, går ut og beklager.

– Det er veldig viktig, fordi det gir et signal om at det er litt tak i rettssikkerheten. At politiet og påtalemyndigheten er i stand til å se egne feil.

REAGERER: Advokat Arvid Sjødin. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
REAGERER: Advokat Arvid Sjødin. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han reagerer på stillheten fra etterforskningsledelsen.

– Når situasjonen har blitt som den har blitt, så burde de heller ha oppsøkt dere for å be om unnskyldning. Da ville de jo fått kringkastet den unnskyldningen.

– Tror du de kommer til å beklage?

– Nei, det tror jeg ikke.

– Hvorfor ikke?

– Jeg kjenner dem såpass.