Tusenvis fikk millioner etter urettmessig fengsling

Over 80 millioner kroner er utbetalt til sammen 1.365 personer i Norge siden 2004 for urettmessig fengsling eller siktelse.

Men om du klager på å ha blitt uskyldig fengslet, tar det lang tid å få svar: I gjennomsnitt tar det 16,4 måneder, skriver Aftenposten.

Over halvparten av dem som har klaget, har fått medhold. Men kun én av fem har fått medhold i erstatningsbeløpet. Det gjennomsnittlige erstatningsbeløpet er på cirka 60.000 kroner.

Justisdepartementet og Statens sivilrettsforvaltning innrømmer at saksbehandlingstiden er for lang. Departementet varsler tiltak i form av purrerutiner og nytt rundskriv fra Riksadvokaten.

Fra 2004 til juli i år har Statens sivilrettsforvaltning behandlet 2.500 saker. Forvaltningen viser til at antall klager har økt, noe som har gjort det vanskelig å redusere ventetiden.

Departementet har innkalt Politidirektoratet, Riksadvokaten og Statens sivilrettsforvaltning til et møte for å finne ut hva som kan gjøres videre.

Sivilombudsmann Arne Fliflet er bekymret over den lange ventetiden og har bedt justisminister Knut Storberget (Ap) om hva ministeren vil gjøre for å redusere ventetiden.

– Dette er saker av stor betydning for enkeltmennesker som har vært gjennom en straffeforfølgning av ulike slag, sier Fliflet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2